พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ปัตตานี…จัดกิจกรรม “เบิกฟ้าแสงแรก..มนต์เสน่ห์อ่าวปัตตานี ” เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ใกล้เมืองปัตตานี กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

แชร์เลย


วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานด้านการการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรม “งานเบิกฟ้าแสงแรก..มนต์เสน่ห์อ่าวปัตตานี” โดยนั่งเรือ ณ ชุมชนท่องเที่ยวรอบอ่าวปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ล่องเรือไปชมแสงพระอาทิตย์ยามเช้ากลางทะเล ชมบรรยากาศ และวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ กำหนดเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้ตัวเมืองปัตตานี การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายใด้ให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากล่องเรือชมแสงพระอาทิตย์ที่สวยงามแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้ชมป่าโกงกางที่ยังมีความสมบูรณ์ ชมสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว การแสดงของนักเรียน รับประทานอาหารเช้า และหารือผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ในชุมชนนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จากการล่องเรือนั่งชมแสงพระอาทิตย์ยามเช้าบริเวณรอบอ่าวปัตตานี ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความประทับใจกับแสงพระอาทิตย์ยามเช้า ที่โผล่ขึ้นจากท้องทะเลมีสีสันสวยงาม ประกอบกับทัศนียภาพยามเช้า โดยรอบอ่าวปัตตานี ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตของประชาชน และอากาศที่บริสุทธิ์ เชื่อมั่นว่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจังหวัดปัตตานีอย่างแน่นอน ขณะนี้ ได้ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่การท่องเที่ยว ได้ร่วมวางแผนการพัฒนาให้เป็นระบบครบวงจร และเกิดผลเป็นรูปธรรม หวังสร้างรายได้ในชุมชน เน้นท่องเที่ยวเชิงภูมินิเวศ ชมธรรมชาติที่สมบูรณ์ก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ เป้าหมายเพื่อเป็นปลูกฝังให้ชุมชนพึ่งตนเอง รักสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้สู่ชุมชน
ภาพ/ข่าว
มะอายือมิง สาแล๊ะ
ปัตตานี

 7,509 total views,  4 views today