มกราคม 28, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

มลายู-จีนในสังคมพหุวัฒนธรรมมาเลเซีย:กรณีศึกษาเทศกาลตรุษจีนที่Alor Setar รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

แชร์เลย

มลายู-จีนในสังคมพหุวัฒนธรรมมาเลเซีย:กรณีศึกษาเทศกาลตรุษจีนที่Alor Setar รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
(https://youtube.com/shorts/ph71NyGY–0?feature=share)

14 มกราคม 2566 ได้นำครอบครัวไปเที่ยวห้างที่Alor Setar รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงก่อนเริ่มตรุษจีนพอดี ในห้างมีการจัดนิทรรศการวัฒนธรรมจีนขึ้น มีผู้คนชาวมลายูมุสลิมมากมายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ สตรีหรือผู้ชายเข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว สะท้อนว่าองค์กรเอกชนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม หากจะย้อนหลังประวัติศาสตร์มาเลเซียพบว่าเกิดเหตุการณ์การจลาจลทางเชื้อชาติ ระหว่างชาวจีนกับมลายู มาเลเซีย ปี ค.ศ. 1969 ส่งผลให้รัฐบาลมาเลเซียร่วมกับทุกภาคส่วนได้
ดำเนินการอย่างจริงจังในการออกแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มคนภายใต้สภาวการณ์ของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มาตรการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ขณะเดียวกันแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ โดย
รัฐบาลมาเลเซียได้ใช้”
หลังจากนั้นการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้งทาง
เชื้อชาติของผู้คนทุเลาเบาบางและยุติลง ขณะเดียวกันปฏิสัมพันธ์ของผู้คนได้เกิดขึ้นในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น แม้ช่วงหลังจะมีการโจมตีทางการเมือง และภายใต้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ดาโต๊ะศรีอันวาร อิบรอฮีม
อย่างไรก็แล้วองค์กรศาสนาอิสลามทั้งทางการและเอกชนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามกับเทศกาลสำคัญทางศาสนาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องตรุษจีน มีการอวยพรทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์

หมายเหตุอ่านเพิ่มเติมบทความ “อิสลามกับตรุษจีน”มุมมอง Datuk Dr. Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri อดีต

Mufti Wilayah Persekutuan,Malaysia

https://www.facebook.com/1245604111/posts/10229946474666397/?mibextid=cr9u03

 4,652 total views,  61 views today

You may have missed