มีนาคม 29, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ว่าฯปัตตานี และคณะ เข้าพบปะ แม่ทัพภาคที่ 4 หารือ รับมอบนโยบาย สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความสงบพื้นที่ประชาชน

แชร์เลย

 (25 มกราคม 2566) ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ต้อนรับ นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเข้าเยี่ยมร่วมพบปะหารือ ตลอดจนรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

🌹 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดีขึ้น เพราะว่าได้ทำงานเป็นรูปแบบ มีการบูรณาการความร่วมมือกันดูแลในพื้นที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ พลเรือน ซึ่งมองว่าการที่จะเข้าถึงประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง และใกล้ชิดประชาชนก็คืออำเภอ เพราะว่าอำเภอเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อน และต้องมีการประสานกับหน่วยในพื้นที่โดยมีทหารหน่วยในพื้นที่ร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งประชาชนได้มองการทำงานของหน่วยงานภาครัฐตลอดเวลา และเราต้องชนะใจประชาชน ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐให้ได้ด้วยความจริงใจ โดยเฉพาะมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในชุดคุ้มครองตำบลทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในชุดคุ้มครองตำบลล้วนเป็นคนในพื้นที่ ที่เข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี ขอให้ลงมาปฏิบัติงานเพื่อรับทราบปัญหาและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เกิดความเข้มแข็ง สร้างพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ต้องไม่เจ็บ ประชาชนเกิดความมั่นคงปลอดภัย

🌺 สำหรับการประชุมพบปะหารือในครั้งนี้ได้พูดถึงประเด็นที่สำคัญ ในการแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครบทั้งระบบ ทั้งป้องกัน / ปราบปราม / บำบัดฟื้นฟู / เสริมสร้างอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้เสพที่ก้าวร้าว ต้องรีบดำเนินการโดยเร่งด่วน ให้เข้าสู่ขบวนการบำบัดรักษา และหาอาชีพให้เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมแล้วนำกลับสู่ชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดคุ้มครองตำบล ตลอดจนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการขับเคลื่อนมีความคืบหน้ามาตามลำดับ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าความต้องการของทุกภาคส่วน รวมไปถึงพี่น้องประชาชนคือปฏิเสธความรุนแรงและต้องการให้พื้นที่เกิดความปลอดภัยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

 13,269 total views,  39 views today

You may have missed