มกราคม 28, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ว่าหญิงปัตตานี ควบ 2 ล้อ ส่งสุขเด็กด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบาง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี66

แชร์เลย


วันที่ 13 มกราคม 2566 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี แต่งกายชุดนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ภายใต้โครงการส่งความสุขกับ ”ผู้ว่าฯ กะเมาะ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ” เพื่อปล่อยขบวนรถบรรทุกของขวัญวันเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งของสำหรับเด็กๆ ออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ไปยังพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี


โดยนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอยะหริ่ง , ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอหนองจิก และอำเภอโคกโพธิ์ , นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน และอำเภอยะรัง , นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอมายอ อำเภอกะพ้อ และอำเภอทุ่งยางแดง , นายไชยพร นิยมแก้ว ปลัดจังหวัดปัตตานี นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอสายบุรี อำเภอปะนาเระ และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้ เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจกับเด็กๆ ที่ไม่สามารถไปร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติที่ทางราชการจัดขึ้นได้ คณะผู้บริหารของจังหวัดปัตตานี จึงมีความห่วงใยและส่งความสุขให้กับผู้ปกครองและเด็กที่ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายถึงบ้าน พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลตามระเบียบของทางราชการ ในการนี้ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ปกครองในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้นำบุตรหลาน ไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดปัตตานี ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี.
ภาพ/ข่าว มะอายือมิง สาแล๊ะ ปัตตานี

ภาพ..

 28,067 total views,  34 views today

You may have missed