พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ความท้าทายนักเรียนใหม่หลังโควิดที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

แชร์เลย


อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) รายงานจากจะนะ จังหวัดสงขลา
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน
31 พฤษภาคม 2565 สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ณ ศูนย์อาหารสะกอมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนงานเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนต่างๆกว่า 80 โรงเรียนที่อยู่ภายใต้สมาคมโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้บุคลากรทั้งศาสนาและสามัญ ทักษะวิชาการทั้งศาสนาและสามัญของผู้เรียนผ่านกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัดและระดับภาคซึ่งสมาคมจะเป็นเจ้าภาพ อีกทั้งความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซีย


นอกจากนี้แต่ละโรงเรียนได้สะท้อนร่วมกันว่า “

ความท้าทายนักเรียนใหม่หลังโควิดที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นมีหลายประการไม่ว่าความก้าวร้าว จรรยามารยาทและปัญหายาเสพติดที่เป็นผลจากกฎหมายเปิดเสรีใบกระท่อม และกัญชา”นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจาก “วัยรุ่นติดโซเชียล”ซึ่งความแตกต่างระหว่างติดโซเชียลกับติดสารเสพติด คือ การติดโซเชียลมีเดียเป็นการเสพติดเชิงพฤติกรรม ต่างจากการติดสารเสพติดตรงตัวกระตุ้น ซึ่งทั้งการติดสารและติดโซเชียลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองระดับเซลล์สมองและฮอร์โมนแต่การติดโซเชียลไม่มี่อาการแสดงทางร่างกายเหมือนการถอนสารเสพติด เป็นปัญหาพฤติกรรมที่เกิดร่วมกันกับโรคทางจิตเวช อาทิ โดรคสมาธิสั้น โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ และโรคซึมเศร้า เป็นต้น

 22,300 total views,  2 views today