กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ท่าเรือตำมะลัง สตูล ช่วงโควิดเงียบเหงามากๆหวังมาเลเซีย-ไทยเปิดด่าน

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk,

http://www.oknation.net/blog/shukur

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน

ท่าเรือนี้เป็นท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต. ตำมะลัง อ.เมือง จ. สตูล
#จากข้อมูลทางวิชาการ ก่อนโควิดนั้น พบว่า “เรือโดยสารเป็นเรือที่วิ่งประจำระหว่างจังหวัดสตูลกับเกาะลังกาวี โดยมีผู้โดยสารส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยมีจำนวน 6,000–7,000 คนต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในจังหวัดสตูลข้ามไปประกอบอาชีพในเกาะลังกาวี ได้แก่ ทำงานบนเรือประมง งานบริการในร้านอาหาร และกิจการอื่นๆ มีจำนวนประมาณ 7,000 คนต่อเดือน เป็นผลให้ปริมาณผู้โดยสารทั้งสองกลุ่มมีจำนวนเท่าๆ กัน เรือที่ใช้ในการขนส่งมีประมาณ 20 ลำ ประกอบด้วยเรือสัญชาติไทยและมาเลเซีย โดยให้บริการวันละ 3 เที่ยว ช่วงฤดูท่องเที่ยวมีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จะไม่มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวเดินเรือ แต่จะเพิ่มจำนวนเรือหรือขนาดของเรือให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น เส้นทางสตูล–ลังกาวี สามารถเดินเรือได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีเกาะต่าง ๆ เป็นแนวป้องกันมรสุม นอกจากยังมีเส้นทางท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ ปีนัง–เบลาวันและ ปีนัง–ลังกาวี มีผู้ประกอบการเป็นชาวมาเลเซีย ลังกาวี–หลีเป๊ะ ผู้ประกอบการมีทั้งไทยและมาเลเซีย

สำหรับเรือสินค้าต้องเข้าเทียบท่าเรือศุลกากรซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือโดยสาร สินค้าที่ผ่านท่าเรือศุลกากร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สินค้าส่งออกไปยังเกาะลังกาวี ส่วนใหญ่เป็นอาหารสด เนื่องจากลังกาวีมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย ร้อยละ 80 ของอาหารต้องนำเข้าจากประเทศไทย และสินค้าอีกส่วนหนึ่งส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย เรือที่ใช้ขนส่งสินค้านั้นเป็นเรือไม้ดัดแปลงมีขนาดปานกลาง เนื่องจากร่องน้ำมีความลึกเพียง 3 เมตร ทั้งนี้ไม่มีสินค้าตู้ผ่านท่าเรือ
#อย่างไรก็แล้วแต่คนที่นี่หวังว่ามาเลเซียจะเปิดด่านไวไวหลังทราบข่าวทางสื่อว่ามาเลเลเซียจะเปิดด่านวันที่1มีนาคม 2565


#ล่าสุด มาเลเซียจะยังไม่เปิดด่านวันที่ 1 มีนาคม 2565 แล้ว
อาจารย์รุสนันท์ เจะโซ๊ะจากมหาวิทยาลัยมลายา ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า “อัพเดทจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเรื่องการเปิดด่าน – มาเลเซียจะยังไม่เปิดด่านในวันที่ 1 มีนาคมนี้ ตามที่สภาฟื้นฟูแห่งชาติได้เสนอไว้ โดยจะต้องมีการพิจารณารอบด้านก่อน และกระทรวงสาธารณสุขไฟเขียวให้เปิดด้วย – ติดตามกันต่อไป”
(อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/100069049035302/posts/252437100401256/?d=n)
หมายเหตุผู้เขียนได้ลงพื้นที่ท่าเรือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (ชมคลิปย้อนหลังใน https://www.facebook.com/shukur.dina/videos/667613908009443/)

 17,918 total views,  2 views today

You may have missed