ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ขอความกรุณาอย่าเชื่อม การเรียกร้องสิทธิชุมชนของชาวบ้านจะนะ กับขบวนการแบ่งแยกดินแดน

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน

จะเห็นได้ว่าชาวบ้านจะนะ และภาคีเครือข่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันในการต่อต้านโครงการที่เรียกสั้นๆว่า จะนะเมืองอุตสาหกรรม จนเป็นข่าวดังช่วงสองอาทิตย์นี้ สุดท้ายครม.ยอมชะลอโครงการ ให้กลับไปศึกษาSEA แต่ไม่วายถูกนักเขียน นักสื่อสารมวลชน บางท่านบางคนเท่านั้นพยามโยงกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน

(เช่นบทความนี้และก่อนหน้านี้ของคนนี้ทำไม “บีอาร์เอ็น” จึงต้องขัดขวาง ศอ.บต. ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ – นสพ. แผ่นดินไทยโพสต์
https://www.pandinthaipost.com/2021/12/11/40525/)

แม้ความเป็นจริงมีเหตุการณ์ไม่สงบ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสีสเปรย์Save Chana บนถนน มีแถลงการณ์ของขบวนการBRN พร้อมปกป้องชาวจะนะ หรือแม้กระทั้งการรวมพลส่งตัวแทนโต๊ะครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในนามสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ขึ้นกรุงเทพมหานครประกาศจุดยืนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวบ้านจะนะ “การปกป้องจะนะคือการปกป้องสิทธิชุมชน ปกป้องทรัพยากรของมวลมนุษยชาติ และปกป้องการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเป็นหลักการอิสลามและหลักสากล “

#สรุปมติ ครม.

1. การดำเนินการที่ผ่านมาของ บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ต้องยุติลง
2. การพัฒนาจะนะและพื้นที่ใกล้เคียงจะเป็นไปตามการประเมินยุทธศาสตร์ SEA โดยผู้มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักคือสภาพัฒน์ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และไม่เอาคู่ขัดแย้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะมาดำเนินการ
3. ให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นผู้ประเมิน SEA
4. นำข้อเสนอกระบวนการ SEA ของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นมาประกอบการประเมิน
นักวิชาการราบดีว่า การที่ครม.ยอมถอยในครั้งนี้เป็นชัยชนะระหว่างทางที่ได้มาจากความมุ่งมั่นของพี่น้องจะนะ และแรงหนุนของมิตรสหายทุกคน ทุกกลุ่มก้อน..อย่างแท้จริง แม้พึ่งนับหนึ่งหรือสองก็ต้อง
“ขอบคุณทุกภาคคีเครือข่าย” ฝ่ายเสียประโยชน์ย่อมทำทุกวิถีทางเพื่อจะด้อยค่าชาวบ้านจะนะ โดยเฉพาะการเชื่อมกับมิติความมั่นคงด้วยคำว่าแบ่งแยกดินแดน ดังนั้นขอความกรุณาเถอะอย่าเชื่อม และด้อยค่าพวกเขาเลย
จริงอยู่เนื้อหาเป็นไปตามข้อเรียกร้องที่พี่น้องจะนะเสนอต่อรัฐบาล อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญ คือ ทุนและรัฐ ต้องคืนอำนาจให้พี่น้องจะนะ การพัฒนาจะนะจะต้องมีรูปแบบที่หลากหลาย


“การประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรอำเภอจะนะเพื่อการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนที่นำไปสู่การกระจายและเป็นธรรมต่อประชาชนโดยรวมของอำเภอจะนะและพื้นที่ใกล้เคียง”
และที่สำคัญประเทศนี้หลังจากนี้ประชาชนทุกภาคส่วนต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาหมดสมัยที่กลุ่มทุนจะมาชี้นิ้วสั่งการอีกต่อไป
ไปทางไหน
#อย่างไรก็แล้วแต่SEAก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ในการทำความเข้าใจกับชาวบ้าน(แบบง่ายๆสั้นกระชับ)หรือแม้แต่นักวิชาการและผู้นำชุมชน
SEAหยุดแค่วิธีการพัฒนาเพื่อเอื้อนายทุนแต่มิได้หยุดการพัฒนาเพื่อประชาชนและประชาชาติมนุษยชาติ
คำว่า SEA หรือ Strategic Environmental Assessment แปลตรงๆว่า การประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ แปลให้ง่ายเข้าไปอีกก็คือ เป็นการศึกษาภาพกว้างว่า สมควรดำเนินโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรม หรือไม่ ถ้าควรสร้างควรจะสร้างที่ไหน เมื่อระบุคร่าวๆแล้วว่าควรจะสร้างและสร้างที่ไหน จึงค่อยมาศึกษา EHIA หรือ EIA เพื่อลงรายละเอียดต่อไป
อย่างไรก็แล้วแต่ เรื่อง SEAก็เป็นโจทย์ใหญ่ในการทำความเข้าใจกับชาวบ้านหรือแม้แต่นักวิชาการและผู้นำชุมชน
สิ่งที่จะต้องส่งสัญญานดังๆ ของข้อเสนอ SEA นั้นคือเป็นการหยุดแค่วิธีการพัฒนาเพื่อเอื้อนายทุนแต่มิได้หยุดการพัฒนาเพื่อประชาชนและประชาชาติ
อันนี้ถือว่า เป็นข้อเสนอจากชาวบ้านที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
นี่คือ SEA ดังนั้น จึงถูกต้องแล้ว ที่เราจะถอยหลังกลับไปตั้งลำใหม่
แล้วให้ไปสู่การศึกษา SEA ก่อน เพื่อตัดสินใจว่าจะนะและภาคใต้ควรจะพัฒนาไปทางไหน
อย่างไรก็แล้วแต่ขอย้ำอีกครั้งว่า SEAก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ในการทำความเข้าใจกับชาวบ้าน(แบบง่ายๆสั้นกระชับ)หรือแม้แต่นักวิชาการและผู้นำชุมชน
หมายเหตุ


1.บทความนี้ปรับจาก

https://www.facebook.com/supathasuwannakit/posts/274794959725972/
2.ดูรายงานข่าวนี้ประกอบ
https://fb.watch/9SoCrBPr72/

 37,136 total views,  2 views today

You may have missed