สิงหาคม 18, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ใหญ่บ้านสะเอะ รับซื้อเงาะ 3 ตัน เพื่อบริจาคผู้เสี่ยงโควิด-19 ที่กักตัวในบ้าน (Home Isolation )พร้อมช่วยเหลือชาวสวนเงาะในพื้นที่

แชร์เลย

SPMC news ยะลา รายงาน

6 ส.ค 64 นายดือรอมัน เปาะจิบราโอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.สอมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และทีมงาน ได้ประชุมหารือให้การช่วยเหลือชาวสวนเงาะในพื้นที่ ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ราคาเงาะตกต่ำ ชาวสวนเงาะจะออกไปขายข้างนอกพื้นที่ก็ไม่มีตลาดรับซื้อ ผู้ประกอบการต่างจังหวัดก็ติดมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ราคารับซื้อเงาะอยู่ที่กิโละ 2 บาท

บางพื้นที่ไม่มีตลาดรับซื้อ ทำให้ชาวสวนเงาะไม่มีรายได้ ปล่อยให้เงาะร่วงหล่นตามธรรมชาติ เพราะเก็บไปก้ไม่มีตลาดรับซื้อ
“ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมดพวกเราอยู่ในแนวหน้าของหมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเรื่องใด ยิ่งในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ยิ่งต้องร่วมมือช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้ จึงตกลงกันช่วยกันลงไม่ลงมือกันรับซื้อเงาะ จากสวนชาวบ้านและสวนเงาะตำบลใกล้เคียง หรือต่างอำเภอ ให้มาขาย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ทางทีมงานจะรับซื้อ 3 ตัน ซื้อในราคากิโลละ 4 บาท ให้ราคาสูงกว่าพ่อค้าคนกลาง” นายดือรอมัน เปาะจิบราโอ กล่าว

สำหรับลูกเงาะ ที่รับซื้อทั้งหมด 3 ตัน ทางทีมงานตำบลสะเอะ จะไปมอบให้กับผู้กักตัวที่บ้าน(H I)ในพื้นที่สะเอะ และพื้นที่อำเภอปะนาเระ ซึ่งพื้นที่นี้ไม่มีสวนเงาะ เราได้แบ่งกินแบ่งใช้ และได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ต้องการความรักและการเสียสละต่อสังคมอย่างสูง

ทั้งนี้ ทางทีมงานผู้ใหญ่บ้านตำบลสะเอะจะเปิดสถานที่รับซื้อเงาะ ที่ทีทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ในวันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00ส. สามารถสอบถามติดต่อโดยตรงได้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา ทางโทรศัพท์ 089-299-4324 ตลอด 24 ชั่วโมง

 8,743 total views,  2 views today

You may have missed