ธันวาคม 9, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

รอง มทภ.4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลและด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยในพื้นที่ จชต. พร้อมทั้ง ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างฐานปฏิบัติการ กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดน ที่ 4

แชร์เลย

ป้องกันชายแดน ที่ 4 โดยมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , พันตำรวจเอก สุธน สุขวิเศษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติ ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ด้านจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย อีกทั้งสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส การ์ดห้ามตก ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ตลอดจนให้หน่วยบูรณาการการปฎิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโควิด-19 และเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนต่อความมั่นคงชายแดนในทุกมิติ รวมถึงการเสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศไทยโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่าในการเปิดประเทศของฝั่งมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ให้หน่วยทหารปฎิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงาน พันธกิจ 3 ประการในการป้องกันชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบและการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และการประสานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดนนั้น ยังคงต้องตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตามนโยบายในการที่จะสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด การขนสินค้าหนีภาษี อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อเป็นการป้องกัน และสะกัดกั้น การกระทำผิดตามแนวชายแดน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ในด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นหลังมีการเปิดด่าน ตลอดจนได้กำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด ในการนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะ มอบโอวาทให้ แก่กำลังพลกองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดน ที่ 4 พร้อมทั้งมอบความห่วงใย ได้มอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้กับ กำลังพลชุดปฎิบัติงานตามแนวชายแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

 

จากนั้น พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางต่อไปยัง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่าย ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลและด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วย และ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างคลัง สป.5 ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงาน ด้านการส่งกำลังบำรุง ของหน่วย พร้อมทั้ง รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ตลอดจนมอบแนวทาง นโยบายให้หน่วยยึดถือและปฏิบัติต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยปฎิบัติตามนโยบาย ของ พลโท เกรียงไกร   ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในด้านการส่งกำลังบำรุง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา รวมถึงทำหน้าที่กำกับดูแลกำลังพล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการของกองทัพบก ให้มีขีดความสามารถ สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 17,369 total views,  137 views today

You may have missed