กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ด่วนนายกอบต.สะดาวา (สตรี )เสียชีวิตและ แนะนำหนังสือ กระบวนการชูรอจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ: กรณีศึกษาตําบลสะดาวา อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี”

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

إنا لله و إنا إليه راجعون

اللهم اغفرلها وارحمها وعافها واعف عنها

ด้วยประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา(16 /12/1442หรือ 27 กรกฎาคม2564)
นางวิมล เจ๊ะอุบง (กะดะห์)นายก อบต.สะดาวา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ได้กลับคืนสู่ความเมตตา​ของอัลลอฮแล้ว
“อินนาลิลลาห์ฮีวาอินนาอีลัยฮีรอยีอูน”
ในนามอดีตฝ่ายบริหารโครงการตำบลสุขภาวะชายแดนภาคใต้(เมื่อประมาณปี 2552-2554 )ได้เคยร่วมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เจ๊ะอุบงด้วยและเพื่อระลึกถึงท่านผู้เขียนจึงขอนำหนังสือ “กระบวนการชูรอจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ: กรณีศึกษาตําาบลสะดาวา อําาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” ที่เคยทำโครงการที่นี่มาให้หลายท่านได้อ่าน

กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งจากการสรุปรายงานถอดบทเรียน การขับเคลื่อนสภาชูรอตําาบลสุขภาวะ : กรณีศึกษาตําาบลสะดาวา อําาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายตําาบลสุข ภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นผลการวิจัยถอดบทเรียนและสรุป ความรู้จากคนในกล่าวคือตัวแทนคณะทําางานสภาชูรอตําาบลสุขภาวะ นักวิจัยชุมชน และคนนอกหมายถึงผู้ประสานงานโครงการระดับ จังหวัด นักวิชาการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิชาการกลาง เช่น ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ อ.รอสดี แมงกาจิ อ.นัสรูดิน กะจิ ซึ่ง ทางโครงการเชิญเข้าร่วมวิจัยและถอดบทเรียน


ขอขอบคุณนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ในขณะนั้น) อาจารรอสดี แมงกาจิ ที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ นักวิจัยชุมชนเข้าไปเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และถอด บทเรียน ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2552 – 30 มิถุนายน 2554 หลังจาก ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากนักวิชาการกลาง โดยเข้าไปเก็บ ข้อมูลจากสถานที่และผู้ปฏิบัติการจริง หลังจากนั้นนักวิชาการกลาง และตัวแทนนักวิจัยชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกทําาการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อจัดทําารายงานสมบูรณ์ หวังว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและนักพัฒนาชุมชนในโอกาสต่อไป
หมายเหตุท่านสามารถดาวโหลดหนังสือดังกล่าวที่

ลิงค์…

OK adava 40 Page For mail 555

 10,918 total views,  2 views today

You may have missed