กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างสนามกีฬา จ.นราธิวาสที่สร้างไม่แล้วเสร็จ ย้ำผู้รับเหมาฯ ต้องเร่งปรับแผนก่อสร้างสนามกีฬานราฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม นี้ ต้องชัดเจน หากไม่คืบหน้าจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

แชร์เลย

ที่สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่นราธิวาสติดตามโครงงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารจังหวัดนราธิวาส นางสุธิดา พะลายะสุต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส และผู้แทนบริษัทไทย พารากอน ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวง และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันเนื่องจากสถานการณ์ความคืบหน้าก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสยังไม่คืบหน้าตามที่คาดหวังไว้ และสมควรแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา อย่างช้าภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ซึ่งได้เน้นย้ำผู้รับผิดชอบและผู้รับเหมาหรือบริษัทที่รับผิดชอบจะต้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนใหม่อย่างชัดเจน เพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวงได้พิจารณาฯ โดยขีดเส้นตายไว้ว่าภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้ จะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลง

ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักจะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ หากยังไม่คืบหน้าดังที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยจะต้องยกเลิกข้อตกลงและเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยอาทิตย์หน้านี้จะมีการติดตามการดำเนินการว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติจริง จะต้องมีบุคลากร และกลุ่มแรงงาน เข้ามาระดมการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม


สำหรับสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตามข้อตกลงที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU เมื่อปีพ.ศ 2555 ให้กรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย ทั้งนี้หากการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสแล้วเสร็จ เห็นเป็นรูปธรรม ถือเป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากสนามกีฬา และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสด้วย  (9 มี.ค.64 เวลา 13.30 น.)

 3,778 total views,  29 views today

You may have missed