วันอังคาร , สิงหาคม 14 2018
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / SET ZIRO (เซ็ตซีโร่) “เผือกร้อน ” โครงการบูรณะมัสยิดโบราณ ตะโละมาเนาะ บาเจาะนราธิวาส

SET ZIRO (เซ็ตซีโร่) “เผือกร้อน ” โครงการบูรณะมัสยิดโบราณ ตะโละมาเนาะ บาเจาะนราธิวาส


ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี   นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส นายนัจมุดดีน อูมา ผู้แทนภาคประชาสังคมนราธิวาส นายแวสะมะแอ แลแตบาตู ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และร่วมด้วยโยธาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอบาเจาะ นายก อบต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อน เดินหน้า ในเรื่องการก่อสร้างบรูณะ บริเวณโบราณ มัสยิดตะโละมาเนาะ หรือ มัสยดวาดิลอูเซ็น ซึ่งเป็นมัสยิดโบราณ หรือที่รู้จัก มัสยิด 300 ปี ตั้งอยู่ที่ บ้านตะโละมาเนาะ ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยบรรยากาศการประชุมในการเริ่มต้นเป็นไปด้วยความเคร่งเครียด

โดยนายกิติ สุระคำแหง รองเลขาธิ ศอ.บต.ได้เปิดประเด็น สร้างความเข้าใจ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ในการถกปัญหาและหาทางออก ร่วมกัน เพื่อที่จะให้โครงการ งบทุนก่อสร้าง บูรณะมัสยิดโบราณ งบประมาณ 149 ล้าน ที่ ศอ.บต.ดูแลอยู่ในขณะนี้  ได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องตามฏหมาย และยึดหลักศิลธรรม และสอดคล้องกับความต้องของผู้นำศาสนาและประชาชน ในฐานะเจ้าของพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ทุกฝ่าย ได้เปิดใจเพื่อรับฟังปัญหา ที่ยืดเยื้อมานาน และสามารถที่นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา เพื่อประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่

นายแวสะมะแอ แลแตบาตู ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อ.บาเจาะ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า เมื่อครั้งตัวแทน OIC  เดินทางไปเยี่ยมมัสยิดตะโละมาเนาะ เมื่อปี 2555 แต่ต่อมาทาง ศอ.บต.เสนอให้ใช้งบประมาณของรัฐ กระทั่งต่อมา ศอ.บต.ได้เข้ามาจัดทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยศอ.บต.อนุมัติเงินอุดหนุนให้กับชมรมอิหม่ามฯ จัดทำแบบก่อสร้าง ต่อมาในปี 2556 รัฐบาลก็ได้อนุมัติงบประมาณรวม 149 ล้านบาท  ในการนี้ทางประธานชมรมอีหม่ามฯ ได้ยื่นหนังสือ ผ่าน รองเลขาธิการ ศอ.บต. โดยอ้างถึง หนังสือผ่าน การทำเวทีประชาคม มีใจความ 3 ข้อหลัก คือ  1ให้ยกเลิกสัญญา กับคู่สัญญา หรือ ผู้ประกอบการเดิม 2 .การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องผ่านคณะกรรมการอิสลามนราธิวาสดูแล และ 3 บริษัทหรือ การแก้ไขที่ดำเนินการไปแล้ว ให้แก้ไขเจรจา ด้วยกันเอง ในเรื่องความเสียหาย

โดยในเรื่องการยกเลิกสัญญา กับผู้ประกอบการเดิมนั้น  นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงว่า รัฐบาลได้ยกเลิกสัญญาคู่สัญญาอย่างเป็นทางการแล้ว ในส่วนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดในข้อ 2 คือ จัดซื้อ จัดจ้างโดยคณะกรรมการอิสลามนราธิวาส นั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากผิดขั้นตอนระเบียบกฏหมาย แต่สามารถหารือ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ในส่วนผู้ปะกอบการ ที่ดำเนินการไปแล้ว ทาง ศอ.บต.จะเข้าไปดูแล และตรวจสอบเพื่อจะให้ช่วยเหลือตามข้อเท็จจริงต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนเสร็จสิ้นการประชุมกว่า 3 ชั่วโมง ในการปรึกษาทางออกร่วมกัน ที่ประชุมได้เห็นชอบ ที่จัดตั้ง คณะกรรมการอำนวยความสะดวก ในโครงการบูรณะก่อสร้างมัสยิดตะโละมาเนาะ   โดยให้ ศอ.บต.ทำหนังสือร่าง เป็นลายลักษณ์อักษร  มี นายกิตติ สุรคำแหง รอง เลขาธิการ ศอ.บต.นายพาตีเมาะ สะดียามู เป็นรองประธาน นายซาฟีอี เจะเลาะ ประธาน กอจ.นราธิวาส เป็นรองประธาน และมี ประธานชมรมอิหม่ามฯ บาเจาะ นายก อบต. อีหม่ามมัสยิดตาโละมาเนาะ ผู้ใหญ่บ้านตาโละมาเนาะ ร่วมเป็นกรรมการ ร่วม เพื่อหารือและหาทางออกดังกล่าว ซึ่งได้กำหนด หารือ อีกครั้งในวันที่ 7 เม.ย.61

นายกิติ   รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ ทุกฝ่ายในส่วนเกี่ยวในเรื่องดังกล่าว มองในทิศทางเดียวกับ คือยึดหลักความถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ครั้งนี้ จึงได้มีคณะกรรมที่จะร่วมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาแล้ว ในส่วนเรื่องเก่าๆ ต้องใช้คำว่า SET ZIRO (เซ็ตซีโร่)   ไม่ควรฉุดเรื่องเก่ามาคุยรื้อฟื้น แต่ทุกคนเห็นพ้องที่จะเดินหน้า เพื่อสู่ความสำเร็จและหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้มัสยิดโบราณ เป็นมรดกทรงคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม คู่พื้นที่อย่างมั่นคง และยั่งยืน ตลอดไป

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า สำหรับงบที่ ทาง ศอ.บต. ได้อนุมัติงบประมาณ 149 ล้านบาทนั้น มีรายละเอียดการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทัศนียภาพมัสยิดตะโละมาเนาะ ดังนี้ โซน 1 ซ่อมแซมดูแลรักษามัสยิด และปรับปรุงในส่วนที่ชำรุดให้คงตามสภาพเดิม เวนคืนบ้านของชาวบ้านที่บดบังทัศนียภาพมัสยิด 5 หลัง ย้ายสร้างใหม่ในบริเวณใกล้เคียง สร้างห้องประชุม หอจดหมายเหตุ ย้ายโรงเรียนตาดีกาที่อยู่ด้านข้างมัสยิด และสร้างอาคารใหม่ 2 ชั้น
โซน 2 บริเวณภายนอกมัสยิดเนื้อที่ 10 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ สร้างอาคารแหล่งพัฒนาวิทยาลัยอิหม่าม แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ตะโละมาเนาะ โซน 3 บริเวณทางเข้าด้านหน้า มีประตูทางเข้า (ปินตูกรือบัง) อาคารสำนักงานบริหารจัดการโครงการสร้างอาคารที่พัก 12 ห้อง ไว้รองรับแขกจากต่างถิ่นมาเยือน และศูนย์อาหารและสินค้าพื้นเมือง


สำหรับมัสยิดตะโละมาเนาะ หรือมัสยิดวาดีลอัลฮูเซ็น ตั้งอยู่บนถนนสายปัตตานี-นราธิวาส มัสยิดตะโละมาเนาะ อยู่บริเวณเชิงเขาบูโด ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ห่างจากตัวเมืองนราธิวาส 25 กิโลเมตรในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2167 ปัจจุบันมีอายุ 392 ปี มีความเก่าแก่ระดับเดียวกับมัสยิดรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย และเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย โครงสร้างหลักของมัสยิดทำจากไม้  แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมัสยิดโลหะ สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง จะใช้สลักไม้ยึดแทนตะปู หรือสกรูเหล็ก เป็นการสร้างแบบศิลปะไทยพื้นเมืองประยุกต์ ผสมผสานกับศิลปะแบบจีน และมลายู ตัวมัสยิดสร้างเป็นอาคาร 2 หลังติดกัน มีขนาด 14.20 x 6.30 เมตร ส่วนที่เด่นที่สุดเห็นจะเป็นหลังคา หลังแรกจะมีหลังคา 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผา หลังคาชั้น 3 มีโดมเป็นเก๋งจีน ส่วนที่ 2 จะมีหลังคา 2 ชั้น หลังคาชั้นที่ 2 เป็นจั่วรูปฐานรองรับอยู่บนหลังคาชั้นแรก รอบฐานจะแกะสลักเป็นเถาก้าน เจาะเป็นลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม ด้านในจะมีบันไดซึ่งสมัยก่อนใช้ขึ้นไปบนหออะซานหลังคาชั้นที่ 2 เพื่อตะโกนเรียกละหมาด สิ่งสำคัญที่ทำให้มัสยิดแห่งนี้มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน นั่นเพราะมัสยิดแห่งนี้เป็นที่เก็บคัมภีร์อัลกุรอานที่เขียนด้วยลายมือของท่านวันฮุเซน นอกจากนี้ ภายในยังมีเครื่องใช้ ถ้วยชามโบราณจำนวนมากเก็บรักษาอยู่ด้วย

บทบรรณาธิการ ((25 มีนาคม 61)

 

About Oxegen

Check Also

ผู้นำศาสนา ร่วมละหมาดฮาญัต ต้านความรุนแรงและประณาม คนร้ายก่อเหตุยิง 2 แม่ลูกเสียชีวิตที่บาเจาะ

  เมื่อเวล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *