กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

การแก้ปัญหาการขุดลอกอ่าว ผ่านนายก อบจ.ปัตตานี

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกฯ อบจ.​ปัตตานี ลงพื้นที่​ ม.1​ บ้านบูดี​ ต.แหลมโพธิ์​ จ.ปัตตานี ติดตามกรณีปัญหาสันดอนทรายที่เป็นผลจากการขุดลอกอ่าวปัตตานี โดยมีตัวแทนชาวบ้านจากหลายตำบลเข้าร่วมชี้แจงและรับฟัง ช่วงวันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 64  โดยมีตัวแทนชาวบ้านที่ทำอาชีพประมง หลายหมู่บ้าน เช่น บ้านบูดี บ้านตะโละสมีแล บ้านดาโต๊ะ บ้านบางปู บ้านปาเระ บ้านบานา และบ้านตันหยงลุโละ ร่วมๆ กว่า 150 คน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของตนในการประกอบอาชีพ ที่เดือดร้อนจากผลกระทบ

 

ดร.อลิสา หะสาเมาะ นักวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า “สันดอนทรายแห่งนี้เป็นผลมาจากการขุดลอกอ่าวปัตตานี และสันดอนทรายกลางอ่าวดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การนำดินทรายที่ขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาการสะสมของตะกอนในอ่าว แล้วมาถมในที่ใหม่ ถึงตรงนี้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของสันดอนทรายมี 2 แหล่งนะ ข้อมูลแหล่งหนึ่งเล่าวว่า เดิมทีมีการสัญญาจะนำไปทิ้งไว้ที่ทะเลนอก ห่างจากชายฝั่งอย่างน้อย 10 กิโลเมตร แต่อีกแหล่งหนึ่งบอกว่า ด้วยการร้องขอของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ดินทรายที่ขุดขึ้นมาจึงถูกนำมาไว้ในบริเวณแห่งนี้ไง

ส่วนการขุดลอกอ่าวปัตตานีมาจากไหน? ผู้เกี่ยวข้องเล่าว่า โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานีก็เกิดขึ้นจากความปรารถนาดีเช่นกัน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเสียงร้องเรียนจากชาวบ้านว่า เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กนำเรือเข้า-ออกยากลำบาก เพราะร่องน้ำตื้นเขินมาก จึงเสนอว่าให้มีการขุดลอกเอาตะกอนทับถมออก น่าจะช่วยให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถนำเรือเข้าออกได้ดีขึ้น และเชื่อว่าจะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำให้เพิ่มมากขึ้น การขุดลอกอ่าวปัตตานีเคยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น สภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี อบต.ในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี “


อัลอามีน มะแต รายงานสรุป การพูดคุยระหว่างชาวบ้านกับนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกอบจ.ปัตตานี ดังนี้
1. ปัญหาการใช้เครื่องมือประมงไอ้โง่ (ลอบผับ) ซึ่งเป็นเครื่องมือทำลายล้างที่จับสัตว์น้ำก่อนแต่งงาน (สัตว์วัยอ่อน) ทำให้การจับสัตว์น้ำของชาวบ้านลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนคราวนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่หมักมมมาเนินนาน ตั้งแต่ปี 2553 ร่วมๆ กว่า 1 ศตวรรษ ที่มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี แม่ทัพภาคที่ 4 ในสมัยนั้น แต่ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเห็นเป็นรูปธรรม
2. ปัญหาสันดอนทรายกลางอ่าวปัตตานีจากโครงการขุดลอกอ่าวเมื่อปี 2560 ในสมัยรัฐบาล คสช ที่ไม่เป็นตามแบบที่ได้ให้สัตยาบันไว้แก่ประชาชนรอบอ่าวก่อนดำเนินการขุดลอก

จากผลการพูดคุยวันนี้ชาวบ้านได้ยืนข้อเสนอให้ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ช่วยเป็นคนประสานไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี เพื่อดำเนินการกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้กฏหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือทำล้ายล้างฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง เพราะพื้นที่อ่าวปัตตานี เป็นพื้นที่วางไข่ของสัตว์น้ำวัยอ่อน เนื่องจากมีป่าโกงกาง ป่าชายเลนเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำ

แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านประทับใจกับการมาลงพื้นที่ครั้งนี้ คือ นายก อบจ . ปัตตานี รับปากที่จะเป็นคนเชื่อมกับ สส.จังหวัดปัตตานี ให้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาของชาวบ้านด้วยตนเอง เพื่อนำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขโดยใช้กลไกรัฐสภาอันทรงเกียรติ เพื่อให้ความทุกข์ร้อนของชาวบ้านของชุมชนรอบอ่าวปัตตานี ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเห็นรูปธรรม
สำหรับการแก้ปัญหาที่นักวิชาการเคยเสนอ
เช่นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การติตามตรวจสอบประเมินผลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ และอื่นๆ
ซึ่งดร.อลิสา หะสาเมาะ ได้ให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า “สิ่งที่ควรทำก็คือให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ
และเราทำข้อเสนอผ่านท่าน​ สส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ไปแล้วคะ​ เกี่ยวกับการให้ขนสันดอนทรายออกจากอ่าว …อนึ่งขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเวทีรับฟังประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทำการประมงพื้นบ้านรอบอ่าวปัตตานี ณ วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ที่ทำการชมรมประมงพื้นบ้านบ้านบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตานี”


สำหรับกำหนดการ
12.30 – 13.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
13.00 – 13.15 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของเวทีรับฟังความเดือดร้อนโดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี
13.15 – 13.30 รายงานสรุปประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประมงพื้นบ้าน ของชุมชนรอบ อ่าวปัตตานี โดย นายอัลอามีน มะแต ตัวแทนชาวบ้าน ชุมชนรอบอ่าวปัตตานี
13.30 – 14.30 เวทีสะท้อนปัญหาควาเดือดร้อนจากตัวแทนชุมชนรอบอ่าวปัตตานี
1. ตัวแทนชุมชนบ้านบูดีและดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์
2 ตัวแทนชุมชนบ้านบางปูและบ้านบาลาดูวอ ตำบลบางปู
3. ตัวแทนชุมชนบ้านปาเระ ตำบลบาราโหม
4. ตัวแทนชุมชนบ้านตันหยงลุโละ ตำบลตันหยงลุโละ
5. ตัวแทนชุมชนบ้านบานา ตำบลบานา
6. ตัวแทนชุมชนบ้านแหลมนก ตำบลบานา

14.30 – 15.30 เวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหาการทำประมงพื้นบ้าน ของชุมชนรอบอ่าว ปัตตานี โดย สส. จังหวัดชายแดนภาคใต้
15.30 – 16.00 สรุปแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประมงพื้นบ้านของชุมชนรอบอ่าวปัตตานี
16.00 – 16.30 ปิดเวทีการประชุม โดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารจังหวัด ปัตตานี
อ่านและดูเพิ่มเติมใน
1. https://mgronline.com/south/detail/9630000065117

2.

ทำพรื้อกับอ่าวปัตตานี


3. เสียงสะท้อนชาวบูดี ต่อการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงตามแผนโครงการฯ
ชาวบ้านและชาวประมงเริ่มมีรายได้ ลดลงจากอาชีพ และส่งผลกะทบต่อวิถีชุมชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://business.facebook.com/wartanimap/videos/643670536565749/

 2,020 total views,  2 views today

You may have missed