วันเสาร์ , กุมภาพันธ์ 23 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / เครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPMC) ร่วม ศอ.บต. กระชับความสัมพันธ์ “เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ปลูกต้นไม้มงคล ร่วมแข่งฟุตบอล และเสวนา บทบาทสื่อกับการขับเคลื่อน สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ปัตตานี

เครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPMC) ร่วม ศอ.บต. กระชับความสัมพันธ์ “เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ปลูกต้นไม้มงคล ร่วมแข่งฟุตบอล และเสวนา บทบาทสื่อกับการขับเคลื่อน สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ปัตตานี

สืบเนื่องใน “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”   นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  นายรพี มามะ อุปนายกบริหารสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้/ประธานสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต.และ ดร.มูอัซซัน บินแสละ  คณะบดีวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง ณ.ที่บริเวณด้านหน้า คณะการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นพันธ์ไม้มงคลพระราชทาน ประจำจังหวัดปัตตานี เนื่องใน “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”

ต่อมาที่ สนามหญ้าเทียมวิคตอเรีย จังหวัดปัตตานี   นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)    เป็นประธานเปิดและร่วมแข่งขันฟุตบอล กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างทีม เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. พบกับ ทีมเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพี่น้องสื่อจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

และในวันเดียวกัน ได้จัดเวทีเสวนา บทบาทสื่อมวลชน กับการขับเคลื่อน สามเศรษฐกิจ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ.ห้องประชุม โรงแรมเซาเทิน อ.เมือง จ.ปัตตานี    โดยนายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอขอบคุณ ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต. และสื่อมวลชน จากพื้นที สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันสืบเนื่อง “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”ในครั้งนี้ขึ้น หากกล่าวถึงโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นโครงการที่รัฐบาลคัดสรรเมืองต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเสนอเป็น” สามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” เชื่อมโยงพื้นที่ถึงกันในลักษณะเครือข่ายประกอบด้วยอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ (International Border City ) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน (Agricultural Industry City ) และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development City) โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งนักธุรกิจในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “สานพลังประชารัฐ ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่”

ความมั่งคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้พื้นที่ และประชาชน เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนล้วนขับเคลื่อนแล้ว สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นสื่อ ทีวี สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อออนไลน์ สื่อเวปไซต์ สื่อโซเชี่ยนเน็ตเวิรด์ และสื่อทุกแขนง ในโลกไร้พรมแดน ล้วนมีความสำคัญในลำดับต้นๆ ที่จะเป็นสื่อกลาง ในการส่งสาร ไปถึงประชาชน ในการรับสาร ในทุกเรื่องราว ฉะนั้น สื่อมวลชนมีความสำคัญ ในการสร้าง ความมั่นคง มั่นคั่ง  ยั่งยืน ให้กับพื้นที่ เพราะความสำเร็จจะมาได้ ต้องได้รับความร่วมมือ จากหลายฝ่าย สื่อสารมวลชน ถือเป็นกระบอกเสียง ที่สร้างความเข้าใจ และความรู้สึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มาก อันจะนำพาซึ่งการขับเคลื่อนได้มีประสิทธิภาพ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเฉพาะการรวมตัว ของสื่อมวลชน เครือข่าย สื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความมุ่งมั่น ในการเปิดพื้นที่ ทำข่าวเชิงบวก เป็นสื่อสารมวลชน สายพิราบ มีโครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า และอื่นๆ การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

และ  เนื่องในวันสืบเนื่อง “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”  ศอ.บต. เปรียบเสมือนตัวแทนของภาครัฐ สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางที่จะนำข้อมูลภาครัฐสู่พี่น้องประชาชน การร่วมกิจกรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น ระหว่างกัน นับเป็นการสื่อสารที่ดี เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนมีโอกาสหรือมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร นำไปเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนในภาพกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป รองเลขาธิการ ศอ.บต.กล่าว

ด้าน ดร.มูอัซซัน บินแสละ  คณะบดีวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยกับว่า โดยปกติ สื่อมวลชน จะทำหน้าที่ในการเขียนรายงานข่าว ในฐานะเป็นสื่อกลาง ส่งสารถึงประชาชน แต่เมื่อได้สัมผัส ทีมงานสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชน แล้วยัง เป็นต้นแบบ แบบอย่าง องค์กรสื่อมวลชน ที่มีโครงการกิจกรรม ที่ดี อาทิ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบจักรยานให้น้องในทุรกันดาร มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ช่วยคนพิการ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า หลากหลานกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องชื่นชม กับเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต. ถือเป็นนวัตกรรมทีดี ของสื่อมวลชนในพื้นที่ ซึ่งมองถึง ความสงบสันติสุข นอกจากเป็นนักข่าว หรือสื่อมวลชน ยังลงมือทำ จับต้องได้ เป็นรูปธรรม สะท้อนอีกหนึ่งบทบาทสื่อมวลชน ที่มีคุณภาพ

ภาพ/ข่าว ทีมงาน SPMCNEWS จชต.รายงาน

About Oxegen

Check Also

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ห้องประชุม กองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 22 กุมภา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *