มกราคม 28, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ปตานี/ชายแดนภาคใต้สูญเสียผู้ทรงคุณค่า “เศรษฐศาสตร์อิสลาม”

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

انا لله وانا اليه راجعون  อินนาลิลลาฮ์ วะอินนาอิลัยฮิรอญีอูน
แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และแท้จริงเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์

รองศาสตราจารย์ อับดุลเลาะห์ อับรู ได้กลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮ์ในวัย 65 ปี ในคืนวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 23.30 น. หลังจากนั้นข่าวได้แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วแม้แต่ผู้เขียนก็ทราบจากหน้าเฟสบุ๊คในรถบัส ที่กำลังเดินทางกลับจากกทม.(ตอนนั้นถึงสุราษฎร์ธานี)
ข่าวจากเฟสบุ๊คมาจากเพื่อนๆ ผู้คนเขียนถึงท่านจากทั่วสารทิศในประเทศไทยและหลายประเทศ มีทั้งภาษาไทย มลายู อังกฤษและอาหรับ สะท้อนความมีชื่อเสียงของท่าน
เราเห็นผู้คนจำนวนมากละหมาดญานาซะฮ์(ศพ)หลังละหมาดญุมมาอัต (ละหมาดวันศุกร์) ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ มัสยิดตัฟฟิต ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
รศ.อับดุลเลาะ อับรู เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หากจะว่าไปความมีชื่อเสียงของท่านน่าจะเป็นนักวิชาการมุสลิมแรกๆ ที่มีผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อิสลาม (ที่ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยสำหรับคนปตานี/ชายแดนภาคใต้) นอกจากผลงานด้านวิชาการที่เป็นตัวหนังสือเราจะพบท่านในบทบาทวิทยากรในเวทีสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อิสลามและเปรียบเทียบ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบซะกานในพื้นที่จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ เช่น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการซะกาตของคณะกรรมการ อิสลามประจาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ควรมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการซะกาต การแต่งตั้งผู้เป็นอามิลซะกาต การจัดทาบัญชีซะกาต การจัดตั้งศูนย์รวมที่เป็นเอกเทศ (บัยตุลมาล) การ ประสานงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซะกาต บทบาทและอำนาจ หน้าที่ของอามิล การบริหารจัดการซะกาตในส่วนที่ไม่มีเจ้าของ เป็นต้น

ผู้เขียนเองได้สัมผัสท่านทั้งจากผลงานวิชาการ เสวนาร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่สื่อทั้งพื้นที่และส่วนกลางรวมทั้งต่างประเทศจะสัมภาษณ์ท่านในประเด็นต่างเกี่ยวกับปตานี/ชายแดนภาคใต้


หมายเหตุ
1.ผลงานทางวิชาการท่าน
เช่นเศรษฐศาสตร์อิสลาม
(http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1124984) วิจัย เกี่ยวซะกาต (https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JOIS/article/download/166866/120448/)
2.ตัวอย่างที่สื่อสัมภาษณ์ท่านเช่น
ภาษามลายูปาตานีในทศวรรษหน้า
ในรายการ หลากทัศนะ กับ รศ. อับดุลเลาะห์ อับรุ 15/3/2018

www.mediaselatan.org MHz
ปัตตานี 91.50 ,MHz และยะลา 96.25 MHz
เบอร์โทร 073-33443

(https://www.facebook.com/radiomediaselatan/videos/1675843339170479/)

 1,214 total views,  4 views today

You may have missed