มิถุนายน 27, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เป้าหมายเดียวกัน นักเรียน สายสามัญ กับ ตาดีกา เกี่ยวเนื่องอย่างไร กับป้องกันแพร่ระบาด โควิก 19 ในสถาบันการศึกษา

แชร์เลย

บท.บรรณาธิการ..

ในวันที่ 1  กรกฎาคม 2563 จะเป็นการริเริ่ม ปีการศึกษาศักราชใหม่ ที่โรงเรียนของรัฐจะเปิดภาคเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาลัย ต่างได้มีการเตรียมความพร้อม ทุกๆด้าน เพื่อให้สามารถเปิดการเรียน การสอนในสถานศึกษาของแต่ละแห่ง มีหลายคณะที่เกี่ยวข้อง มาตรวจสอบ และติดตาม มาตรการการป้องกันแพร่ระบาด โรคไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ 19 โดยได้เตรียมอุปกรณ์ อาทิ เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล เจล หน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน การใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียน มหาลัยฯ ในการรักษาระยะห่าง และอื่นๆเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโควิก 19 ทุกสถาบันการศึกษาทั่วไทย

อย่างไรก็ตาม บริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากไม่กล่าวถึง อีก 2 สถาบัน ที่จะเปิดการเรียนการสอน เช่นกันในวันที่ 1 ก.ค.นี้ และต่างจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทย นั้นคือ สถาบันปอเนาะ และตาดีกา ซึ่งสองสถาบันนี้ เป็นเอกชน และอยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช.

มาตรการเปิดโรงเรียนตาดีกา และสถาบันการศึกษาปอเนาะ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด- 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในรายละเอียดต่างๆ ที่ สช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ออกข้อกำหนดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียนเช่นเดียวกัน

โดยเฉพาะ โรงเรียนตาดีกา แตกต่างจากปอเนาะ กล่าวคือ หากเปิดภาคเรียนพร้อมกัน นักเรียนที่เรียนในสายสามัญ ในชั้นประถมศึกษาของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเรียนจันทร์-ศุกร์ โดยปกติ ทางโรงเรียนสามัญ จะมีความพร้อมในอุปกรณ์ ป้องกันโควิก 19 ด้วยมีงบประมาณในการจัดการของภาครัฐ โดยในช่วงเย็นหลังเสร็จการเรียนในสายสามัญ กลุ่มนักเรียนเป้าหมายเดียวกันที่ เป็นมุสลิม จะต้องไปเรียนตาดีกาในบริเวณมัสยิดพื้นที่ เพื่อเรียนจริยธรรม ศีลธรรมศาสนาอิสลาม ของทุกวันดังกล่าวในช่วงเย็นของวัน จันทร์-ศุกร์

จากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน ที่ต้องใช้ชีวิตวนเวียน ในโรงเรียนสามัญ และเวียนชีวิตมาที่โรงเรียนตาดีกาของทุกวันปกติ หากแต่โรงเรียนสายสามัญมีความพร้อมในอุปกรณ์ป้องกันโควิก 19 แต่แตกต่างกันกับที่โรงเรียนตาดีกา ที่ไม่มีงบจุนเจือในการซื้ออุปกรณ์การป้องกันได้มากนัก  เรื่องเล่านี้ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตระหนัก และควรจัดอุปกรณ์ให้กับ ปอเนาะ โดยเฉพาะโรงเรียนตาดีกาให้ทั่วถึง เพราะการแพร่ระบาดโรคระบาด แพร่ได้คนสู่คน และกลุ่มคนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ไม่ได้เลือกพื้นที่ หากละหลวมไม่รอคอบ ในมาตรการป้องกันที่ดี การแพร่ระบาดโควิก 19 เพียง 1 คน ไปที่ชุมชนโรงเรียน อาจจะนำสู่วิกฤติโรคระบาดโควิก 19 อีกครั้ง จึงแนะนำป้องกันอย่างรอคอบดีกว่าแก้ ตามสโลแกนรัฐบาล “คนไทยสู้ โควิก-19 ไปด้วยกัน” เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการแพร่ระบาดโควิก 19 คำรบสองอีกครั้งต่อไป

 315 total views,  2 views today

You may have missed