มิถุนายน 27, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“ไกรศร” ผู้ว่าปัตตานี ประชุมเข้ม คกก.โรคติดต่อจังหวัดปัตตานี กำชับทุกฝ่ายยังต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 เปิดเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 703 แห่ง

แชร์เลย

มะอายือมิง สาและ รายงาน..

(29 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 20/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโลกที่ยังมีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละนับแสนคน ในส่วนของประเทศแม้จะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางเข้าจากต่างประเทศ (State Quarantine) อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของจังหวัดปัตตานี ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 69 วัน อยู่ที่จำนวน 90 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในที่ประชุมได้กำชับให้คณะกรรมการฯ ทุกฝ่าย ยังต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องมีการตรวจสอบ คัดกรองตามมาตรการที่กำหนด พร้อมให้ทุกอำเภอและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามผู้ที่เคยติดเชื้อทุกรายของจังหวัดควบคู่กันไปด้วย

สำหรับประเด็นที่สำคัญอื่น คือ การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของจังหวัดปัตตานี ทั้งหมด 1,337 โรง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้อนุมัติให้เป็นเรียนได้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แล้ว จำนวน 703 แห่ง และอีกจำนวน 575 แห่ง ที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานให้เป็นไปตามที่กำหนดเพิ่มเติม ให้คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการด้านการศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดเรียน 59 แห่ง และที่ยังไม่ส่งรายงานประเมินความพร้อม 83 แห่ง ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้โดยเร็ว เพื่อให้ทันกับการเปิดเรียน ในวันที่ 16 กรกฎาคม ต่อไป

 335 total views,  2 views today

You may have missed