สิงหาคม 18, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ยะลา ประชุมวางมาตรการรักษาความปลอดภัยครูก่อนเปิดเทอม

แชร์เลย

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา   รายงาน…

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เดินทางเป็นประธานในการเปิดประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าหน่วยกำลังรักษาความปลอดภัย ๓ ฝ่ายที่รับผิดชอบ ๓ อำเภอของจังหวัดยะลา ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน อำเภอกรงปินัง และมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ เข้าร่วม โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบถึงแนวปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรง ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยกำลังที่รับผิดชอบ

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา มีการเตรียมความพร้อมไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด คือตั้งแนวทางปฏิบัติให้สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาเตรียมความพร้อมของตนเอง ประเมินตนเองและมีคณะกรรมการประเมิน ก็สามารถที่จะเปิดเรียนได้ โดยในภาพรวมขณะนี้มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ที่จะเปิดภาคเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ส่วนเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่มีการประชุมในวันนี้นั้น ยังคงต้องให้ความสำคัญและต้องมีการวางมาตรการที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อยากฝากถึงผู้ปกครองนักเรียนว่า การเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงนี้ เราต้องอยู่แบบชีวิตวิถีใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรักษาความสะอาดกับบุตรหลาน ทั้งเรื่องของการล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกข้างนอก การให้ความสำคัญในการเว้นระยะห่าง ก็จะเป็นการช่วยโรงเรียนในมาตรการในการรับมือกับโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น

ขณะที่ว่าที่ร้อยตรี อับดุลรอแม การีอูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมมาตรการต่าง ๆไว้ค่อนข้างเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยของนักเรียน การล้างมือ และการเว้นระยะห่าง โดยผู้ปกครองของนักเรียน ขณะนี้เราได้สร้างการรับรู้กันทุกคน และอยากฝากให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมรับมือของโรงเรียนในทุกด้านว่าจะดูแลนักเรียนเหมือนกับลูกของเราเอง ทั้งทางด้านความปลอดภัยในเรื่องของความมั่นคง ตลอดจนความปลอดภัยในเรื่องของโรคโควิด-19

 466 total views,  2 views today

You may have missed