พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

#ความเข้าใจสร้างสังคมสันติสุขแบบอย่างจากจุฬาราชมนตรี

แชร์เลย

ต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ

อาจจะแปลกตาหากเราเห็นถึงคณะจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของพี่น้องมุสลิมไทยได้เข้าร่วมแสดงความเสียใจในงานศพพระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ (สงวน สาครโว) อดีตเจ้าคณะอำเภอจะนะ เจ้าอาวาสวัดกาญจนาวาส ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
.
แต่หากเราย้อนไปศึกษาวิถีชีวิตของสังคมในอดีตนั้น ภาพเหล่านี้กลายเป็นสิ่งปกติทั่วไป ที่มิตรภาพไมตรีระหว่างผู้คนในสังคมนั้นไม่ได้มี “ศาสนา” หรือ “ความเชื่อ” มาแบ่งแยกผู้คนเป็นอริหรือตรงข้ามกัน


.
ทว่า…ศาสนาหรือหลักธรรมดังกล่าวนั้นกลับกลายเป็นแม่เหล็กให้ผู้รักในธรรม ร่วมให้ความสำคัญในหลักการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แม้จะมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใดก็ตาม
.
ก็คงจะมีผู้เขลาเท่านั้น ที่คิดว่าความแตกต่างทางศาสนาจะเป็นอุปสรรคในสันติสุขของสังคมได้ หรือไม่ก็ยังมิอาจบรรลุถึงธรรมความสัตย์ที่ว่า “มนุษย์ทั้งหลายย่อมต้องการความปลอดภัย”


.
และความปลอดภัยนั้นคือผลลัพธ์ของ “สันติสุข” มิใช่หรือ ?
ลองตรองกันดูนะจ๊ะ.

#PrinceAlessandro
#จุฬาราชมนตรี
หมายเหตุ
ในขณะมีกลุ่มชาวพุทธบางกลุ่ม(ที่สุดโต่ง)พยายามวาดภาพจุฬาราชมนตรีในทางที่เป็นภัยกับชาวพุทธในประเทศไทย

 999 total views,  2 views today