มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

# 7 พ.ค. Mob From Home เพื่อจะนะ

แชร์เลย


(6 พฤษภาคม 2563 ) นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจเชิญชวน ประชาชน แสดงออก ทางสื่อโซเชียล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมติด #SaveChana เพื่อปกป้องจะนะอันอุดมสมบูรณ์ โดยในบทความได้ระบุว่า
“จะนะสีม่วง ปิดตำนานจะนะดินแดนแหล่งผลิตอาหารอันอุดมสมบูรณ์

นโยบายของรัฐบาลประยุทธในยุคเผด็จการ คสช. ได้อนุมัติให้อำเภอจะนะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนักของภาคใต้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลประยุทธในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ ได้ผลักดันต่อเนื่องหลายประการ สานฝันนายทุนใหญ่ให้จะนะเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ 16,700 ไร่ ซึ่งเป็นนิคมเอกชน ไม่ใช่นิคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภารกิจที่ได้ผลักดันไปแล้ว 3 ภารกิจใหญ่คือ

1. ประกาศให้จะนะเป็นเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจตามมาตรา 10 ของ พรบ.ศอบต. คล้ายกับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเอื้อให้ภาครัฐสามารถงดเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายและเอื้อสิทธิประโยชน์ลดแลกแจกแถมให้จูงใจนักลงทุนมากขึ้น

2. รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 18,400 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ เช่นการขยายถนน ขยายไฟฟ้า สร้างธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งหมดนี้เสมือนเอาภาษีประชาชนมาเอื้อต่อเอกชนนายทุนรายใหญ่ ทั้งๆที่แท้จริงเอกชนควรลงทุนเอง

3. รัฐบาลกำหนดให้มีโรงไฟฟ้าอย่างน้อย 3,700 เมกะวัตต์
และให้เป็นโรงไฟฟ้าของเอกชน โดยที่ กฟผ.ก็มีความพร้อมแต่ต้องอ้าปากค้าง เพราะรัฐบาลยกให้เอกชนโฉบเอาไปกินหน้าตาเฉย

เหลือภารกิจที่ 4 ที่ทางรัฐบาลสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าเปลี่ยนผังเมืองจะนะ จากพื้นที่สีเขียวมาเป็นพื้นที่สีม่วง คือเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ โดยเปลี่ยนเป็นสีม่วงเน้นในส่วนของที่ดินที่เอกชนรวบรวมกว้านซื้อไว้ได้แล้ว ซึ่งโดยขั้นตอนต้องมีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นในช่วง พรก.ฉุกเฉินและโควิดนี้ ซึ่งก็คงผ่านฉลุยตามระเบียบ

ไม่นับภารกิจที่นายทุนเขาเดินหน้าเต็มตัวไปแล้วในการกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านเป็นหมื่นไร่ “จะขายไม่ขาย ถ้าไม่ขายโรงงงานขึ้นล้อมไว้หมด จะอยู่ไม่ได้ ตอนนี้ราคาไร่ละ 300,000 ไม่เอา ต่อไปต้องขายถูกๆ อาจถูกเวนคืนได้ไม่กี่บาท” ด้วยสารพัดวิชา การรวบรวมดินเป็นหมื่นไร่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ตำบลริมทะเลในอำเภอจะนะกำลังจะเป็นสีม่วง ปิดตำนานจะนะดินแดนแหล่งผลิตอาหารอันอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นจึง เชิญร่วมแสดงออก Mob from Home แสดงออกไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่มุ่งจะเปลี่ยนอำเภอจะนะเป็นมาบตาพุด โดยเขียน แชร์ แสดงออก ทางสื่อโซเชียล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมติด #SaveChana เพื่อปกป้องจะนะอันอุดมสมบูรณ์ร่วมกันครับ”

 752 total views,  2 views today

You may have missed