วันเสาร์ , กุมภาพันธ์ 29 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / เจตจำนงค์คนรุ่นใหม่ ความท้าทาย กระบวนการพูดคุยรอบใหม่ (ฺBRN) ที่ไม่ควรมองข้าม

เจตจำนงค์คนรุ่นใหม่ ความท้าทาย กระบวนการพูดคุยรอบใหม่ (ฺBRN) ที่ไม่ควรมองข้าม

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์(อับดุลสุโก ดินอะ)


แม้ความเห็นต่อการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขระหว่าง BRN – ไทย รอบใหม่ เมื่อ 20 มกราคม 2563 ที่มีข่าวควบคู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีประชุมครม.สัญจรที่นราธิวาส ระหว่าง20-21 มกราคม2563 ในภาพรวมจะได้การตอบรับไม่ว่าจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะประสานพูดคุยสันติสุขที่เรียกว่า(สล.3)ที่มีคณะทำงานภาคประชาสังคมจากทุกภาคส่วน( 8 กลุ่มงาน)เมื่อ22 มกราคม 2563 ที่ซีเอสปัตตานีหรือฟังจากการสัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ลงมาทำข่าวในพื้นที่แต่ความท้าทายใหม่ในการพูดคุยรอบใหม่ครั้งนี้คือความต้องการที่แท้จริงของคนรุ่นใหม่ในโลกยุคดิจิตอลที่กำลังเป็นเทรนใหม่ กระแสใหม่ทั่วโลกซึ่งปฏิเสธไม่ได้ผู้ที่ออกมาขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยไม่ว่าระดับTract A และB ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่เป็นคนส่วนใหญ่และจะต้องสานต่อภารกิจปตานี/ชายแดนภาคใต้ ยิ่งมาเห็นฝั่งParty B จากคนเห็นต่างจากรัฐนับตั้งแต่การพูดคุยครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ที่นำโดยอุสตาซ ฮาซัน อุสตาซสุกรี จากMARA และBRN รอบใหม่นี้ก็คนมีอายุทั้งนั้นแต่ผู้ปฏิบัติทางทหารด้วยอาวุธกลับเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่
ในขณะที่หากจะนับประชากรชายแดนใต้ที่มีอยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาพบว่าสถิติเฉลี่ยคนเหล่านี้มีจำนวนมากกว่าคนมีอายุดังนั้นเสียงสะท้อนที่ไม่อาจมองข้ามคือวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ดังที่สื่อมาเลเซียได้รายงาน


หมายเหตุโปรดดู
สื่อมาเลเซียรายงานความท้าทายใหม่ กระบวนการสันติภาพ BRN กับรัฐไทยคือเจตจำนงค์ของเยาวชน( http://www.astroawani.com/video-malaysia/proses-damai-selatan-thai-bermasalah-jika-suara-anak-muda-dipinggirkan-1829715)
ในขณะที่ THE PATANI ซึ่งเป็นที่รวมของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนทางการเมือง(Political action group) เพื่อการกําหนดอนาคตทางการเมืองของตนเองได้ออกแถลงการณ์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง การกําหนดท่าทีทางการเมืองของฝ่ายมลายูปาตานี

กระบวนการเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นระหว่างขบวนการปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (Barisan Revolusi Nasional – Melayu Patani : B.R.N.) กับตัวแทนรัฐบาลไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา สร้างความกังวลต่อชาวปาตานีที่ให้การยอมรับ ให้ความไว้วางใจต่อการนําการต่อสู้ทางการเมืองว่าด้วยสิทธิในการเป็นเอกราชของชนชาติ และสถานะการสถาปนาเป็นตัวแทนของชาวมลายูปาตานี (Representative of the nation) ที่นําเจตจํานงสูงสุดทางการเมือง

B.R.N. เป็นขบวนการติดอาวุธที่ต่อต้านการยึดครองของสยามหรือรัฐไทยในปัจจุบันมาโดยตลอดและได้รับการสนับสนุนจากชาวปาตานีในฐานะขบวนการเอกราชที่โอบอุ้มความหวังของชาวปาตานีที่ต้องการ เอกราช การเข้าร่วมการพูดคุยสันติสุขที่ปราศจากเจตจํานงค์สําคัญในการเจรจาทางการเมือง เพื่อการคืนสิทธิเสรีภาพในการกำหนดอนาคตตนเอง มิได้ถูกรับรองเป็นวาระแห่งชาติโดยกระบวนการทางรัฐสภาและไม่มีการพิจารณาเงื่อนไขข้อเรียกร้องใด ๆ ของฝ่ายปาตานีซึ่งมีก่อนหน้านี้ ก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อท่าทีทางการเมืองของฝ่ายปาตานี

The Patani ในฐานะกลุ่มปฏิบัติการทางการเมือง (Political action group) ที่เคลื่อนไหวขับเคลื่อนเพื่อการกําหนดอนาคตทางการเมืองของตนเอง มีความเป็นห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสันติภาพว่าเป็นกลไกสำคัญในการหาทางออกจากความขัดแย้งที่มีการขัดกันด้วยอาวุธ (Armed conflict) และยึดถือคุณค่าประชาธิปไตย จึงมีข้อเสนอเรียกร้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. B.R.N. ต้องสื่อสารกับประชาชนชาวปาตานีในฐานะเจ้าของวาระการต่อสู้เพื่อสิทธิในการเป็น เอกราชว่าการเข้าร่วมการพูดคุยสันติสุขกับรัฐไทยนั้นด้วยเหตุผลใด, B.R.N. ยังคงยืนหยัดตามถ้อยแถลงอันเป็น สัจจะวาจา (Commitment) ที่เคยให้ไว้กับชาวปาตานีก่อนหน้านี้หรือไม่

2. แม้นว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นมิได้อยู่บนพื้นฐานหลักการประชาธิปไตย, The Patani ขอให้ชาว ปาตานีอดทนอดกลั้น (Tolerant) เปลี่ยนความไม่ไว้วางใจไปสู่การติดตามตรวจสอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสร่วมกัน เพราะอนาคตของเรามิควรมอบหมายหรือถูกกําหนดโดยวิธีการที่ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของชะตากรรมที่แท้จริง

The Patani ขอยืนยันว่าเอกราชเป็นสิทธิของทุกชนชาติที่มีเจตจํานงทางการเมือง ประชาชนชาวปาตานีมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นต่ออนาคตทางการเมืองของชนชาติตน

ด้วยความเคารพในศักดิศรีความเป็นมนุษย์
THE PATANI
21 มกราคม 2563
นอกจากความท้าทายในเจตจำนงค์คนรุ่นใหม่ที่ไม่ควรถูกมองข้ามแล้วแต่ความท้าทายที่ยิ่งกว่าคือความหลากหลายในความคิดเห็นของพวกเขาในยุคอิสรภาพทางความคิดเห็นและในยุคดิจิตอลที่คนรุ่นเก่าๆอย่างเราไม่สามารถควบคุมเสียงเขาได้
หมายเหตุ
รวมลิงค์ข่าวสารความเคลื่อนไหว กรณีกระบวนการพูดคุยสันติภาพ /สันติสุขระหว่าง BRN – รัฐไทย รอบใหม่ภายใต้ Tansri Abdulrahim Muhammadnur

1.วีดีโอแถลงข่าวที่นี่

http://www.astroawani.com/…/brn-sedia-mulakan-dialog-damai-…

รายงานข่าวของสื่อมาเลย์ Astro Awani

http://www.astroawani.com/…/brn-setuju-sertai-proses-dialog…

2.”พล.อ.วัลลภ” นำทีมเปิดโต๊ะพุดคุยตัวแทนบีอาร์เอ็นที่มาเลย์ https://www.isranews.org/south-news/scoop/84715-wallop-84715.html?fbclid=IwAR27Cm97tznJtAL1H5kNCc6Ebd3tSJMXNfhcEfMglfwJMhuCehQiTl9iSA8

3.“วัลลภ” ส่งทีมคุยลับ “BRN ฮาร์ดคอร์” ที่เยอรมนี หน้าฉากเจรจา “มาราปาตานี” ที่มาเลย์ https://mgronline.com/south/detail/9630000006736?fbclid=IwAR1ZVD3WLYkqBYsai9OspktjiiMNz3o1XQWECuMKC5CThNSFFta-Vbb0qtE

4.บีอาร์เอ็นเปิดตัวคุยกับไทยอย่างเป็นทางการด้วยหัวหน้าคณะชื่อ อานัส อับดุลเราะมาน https://www.facebook.com/1974596986168129/photos/a.1975886346039193/2238939846400507/?type=3&theater

5.แถลงการณ์ THE PATANI – เรื่อง การกําหนดท่าทีทางการเมืองของฝ่ายมลายูปาตานี https://www.facebook.com/ThePatani/photos/a.778390582559729/1018670305198421/?type=3&theater

6.ถก BRN ครั้งแรกของ ทีม “พลเอกวัลลภ” 7 ต่อ7 พบ มี observer ครั้งแรก 2 คน ผู้เชี่ยวชาญ คนไทย-สวิสฯ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2805982476126859&set=a.440635312661599&type=3&theater

7.SPECIAL: รู้จัก อนัส อับดุลเราะห์มาน ผู้นำ BRN ที่เปิดตัวเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับรัฐบาลไทย ผู้นำจิตวิญญานคนสำคัญของ BRN https://www.facebook.com/TheReportersTH/photos/a.2341794622737591/2533486986901686/?type=3&theater

8.ใครเป็น ‘ตัวจริง’ คณะพูดคุยไทยพบบีอาร์เอ็นที่มาเลเซีย แต่ก็มีคุยที่เยอรมนีอีกวง https://prachatai.com/journal/2020/01/86028

9.BRN Announces Willingness in the Patani Peace Negotiation Process. https://www.facebook.com/683279248798345/photos/a.684290105363926/851940128598922/?type=3&theater

10.Thai Officials Resume Peace Dialogue With Main Southern Insurgents https://www.nytimes.com/reuters/2020/01/21/world/asia/21reuters-thailand-south.html?fbclid=IwAR23suN7IFou8HQhpRdDEwYp3ZjCAGYHWWkGNiPwmBYSqB38vmbYttxl-bU

11.تايلند.. تفاهمات في مفاوضات سرية بين الحكومة ومسلمي الجنوب https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/21/%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%81%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a?fbclid=iwar1uhvx9rjuga3e-_7vghqal2kcidibvit792qizi8aksmdg9t9q9hfwg0g
12. จุดเริ่มต้นขบวนการพูดคุย “รัฐไทย กับ BRN “ภายใต้รอฮีมนอร์///อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์(อับดุลสุโก ดินอะ)http://spmcnews.com/?p=24666

13. นายอับดุล อาซิซ ยาบาล หนึ่งในคณะพูดคุยของบีอาร์เอ็น “เราบรรลุข้อตกลงร่วมกัน เพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล้มตายหลายพันราย”
#benarnewsthai #peacetalks #separatists #BRN #deepsouth #thailand #violence #conflict #insurgency #พูดคุยสันติสุข #การแบ่งแยกดินแดน #บีอาร์เอ็น #กลุ่มก่อความไม่สงบ #ความรุนแรง #จังหวัดชายแดนใต้ #ความขัดแย้ง #ผู้สังเกตการณ์ #มาเลเซีย #ประเทศไทย
https:
//www.benarnews.org/thai/news/TH-MY-DeepSouth-peacetalks-01212020163715.html
14.
https://mgronline.com/south/detail/9630000007362
*ภาพจาก CPA สมาคมอาสาสมัครพลเมืองเพื่อสันติภาพ https://www.facebook.com/804123746624824/photos/pcb.998495650520965/998495587187638/?type=3&theater
ส่วนหนึ่ง
Cr.Becara Patani

About Oxegen

Check Also

#เกาะติดการเมืองมาเลเซีย เกมส์ชิงอำนาจระหว่างมหาเดร์กับอันวาร์:

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *