วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 28 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / “เครือข่ายเยาวชนฯ PPS กับภารกิจแห่งการแบ่งปัน มอบของขวัญวันเด็ก แก่เด็กป่วยใน รพ. ที่ขาดโอกาสในวันเด็กแห่งชาติ”

“เครือข่ายเยาวชนฯ PPS กับภารกิจแห่งการแบ่งปัน มอบของขวัญวันเด็ก แก่เด็กป่วยใน รพ. ที่ขาดโอกาสในวันเด็กแห่งชาติ”

รายงานโดย..นางสาวรูไวดา เจ๊ะนะ (รองประธาน PPS) 

 เครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด หรือ PPS เป็นองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนที่เป็นนักกิจกรรมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จากแนวคิดในการสร้างเครือข่ายนักกิจกรรมในอันที่จะสร้างสรรค์สังคมสำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนสังคมบ้านเกิดให้มีความน่าอยู่และสงบสุข โดยได้ดำเนินกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และบ้านเกิดของตน

จากการรวมกลุ่มขับเคลื่อนกิจกรรมที่ผ่านมา ซึ่ง PPS ถือเป็นหนึ่งใน องค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและเยาวชน ที่ทำงานในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้รังสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถสร้างสรรค์สังคมที่ดี สังคมสีขาวให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จชต. โดยได้ดำเนินจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิด กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจทางการศึกษา กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแก่เด็กที่ป่วยในโรงพยาบาลในวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านอื่น ๆ เป็นต้น

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เครือข่ายเยาวชนฯ PPS ได้จัดกิจกรรม “เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กที่ป่วยและรักษาตัว (Admit) อยู่ในโรงพยาบาล” ภายใต้โครงการ “PPS เติมฝันปันสุข มอบรอยยิ้มแด่น้องชายแดนใต้” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ก็ย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่เด็ก ๆ ต่างรอคอยวันแห่งความสุขของพวกเขา ทุกส่วนราชการรวมถึงองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมใจกันผนึกกำลังจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อเป็นเวทีและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ในวันนี้ ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวงานวันเด็กตามสถานที่ต่าง ๆ หอบของขวัญกลับบ้านชิ้นน้อยชิ้นใหญ่กันเต็มมือ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก

แต่งานวันเด็กที่จัดขึ้นโดยภาคส่วนต่าง ๆ ในทุก ๆ ปีนั้น พบว่ายังมีเด็กบางกลุ่มที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานวันเด็กเช่นเด็กคนอื่น ๆ อาจจะด้วยเหตุผลเพราะฐานะทางครอบครัว ไม่มีผู้ปกครองพาไป หรือแม้กระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องพักรักษาตัวหรือแอดมิทในโรงพยาบาล จนไม่สามารถไปเที่ยวงานวันเด็กในปีนั้นได้

เครือข่ายเยาวชนฯ PPS ในฐานะองค์กรด้านเด็กและเยาวชนจึงได้มองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเยียวยาจิตใจและสร้างกำลังใจที่ดีแก่เด็กเหล่านั้น จึงได้จัดกิจกรรมดี ๆ ขึ้นมาเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กที่ป่วย (Admit) ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้วที่ PPS ร่วมดูแลเด็กเหล่านี้ให้ได้รับโอกาสที่เขาควรจะได้รับ

นายอับดุลปาตะ ยูโซะ ประธานเครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด (PPS) กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้เรามองว่าเด็กทุกคนควรจะมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลที่เหมือนกันและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่ การเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบของขวัญวันเด็กให้แก่เด็ก ๆ ที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ในวันเด็กแห่งชาติซึ่งมีเพียงปีละครั้งและเป็นวันแห่งความสุขของพวกเขา PPS เราจึงคิดว่าน่าจะเป็นการดูแลความรู้สึก สภาพจิตใจ และเสริมสร้างกำลังใจที่ดีให้พวกเขาได้ แม้จะไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานวันเด็กเช่นเด็กคนอื่น ๆ ก็ตาม”

ด้านนายนัสรุดดีน อุมา ประธานโครงการฯ กล่าวว่า “วันเด็กแห่งชาติเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งการให้ความสำคัญกับเด็กไม่ใช่แค่เพียงจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กได้มาร่วมงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ ที่ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมเหมือนเด็กคนอื่น ๆ ด้วย เช่น เด็กที่ป่วยและแอดมิดในโรงพยาบาล ซึ่ง PPS เราเล็งเห็นว่าเด็ก ๆ เหล่านี้ก็มีความต้องการที่จะได้รับความสุขจากวันของเขาไม่ต่างอะไรจากเด็กคนอื่น ๆ พวกเขาก็สมควรที่จะได้รับของขวัญในวันของเขาเฉกเช่นเด็กคนอื่น ๆ เช่นกัน ดังนั้น เราจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ผมเองในฐานะประธานการจัดโครงการในครั้งนี้ ก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการมอบความสุขให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะเด็ก ๆ ผู้ขาดโอกาสเหล่านี้ ซึ่งทำให้ตนเองก็ได้รับความสุขไปด้วย เพราะส่วนตัวเชื่อว่าการให้ คือการได้รับที่ล้ำค่าที่สุด”

 โดยในปีนี้ ทางเครือข่ายฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ในโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ปัตตานี จำนวน 5 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย รพ.ไม้แก่น, รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี, รพ.ปะนาเระ, รพ.มายอ, และ รพ.ยะหริ่ง ซึ่งสามารถสร้างความดีอกดีใจและรอยยิ้มแห่งความสุขเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่เด็ก ๆ ที่ป่วยและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเด็ก ๆ ที่มาตรวจตามหมอนัด ที่มาเฝ้าผู้ปกครองหรือญาติ ฯลฯ ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ด้วย

ขณะที่ นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ กล่าวว่า “การที่มีคนมามอบของขวัญอะไรสักอย่างให้เรา เราก็จะดีใจมาก ๆ แล้ว ยิ่งเป็นเด็กที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลในวันเด็กที่เขาควรจะมีความสุข ก็ยิ่งดีใจและต้องการกำลังใจมากขึ้นไปอีก เด็กบางคนที่ได้ของขวัญของพวกเรา เขาอาจจะได้เป็นชิ้นแรก การมีคนอื่นมาให้ของขวัญแม้จะเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่การให้กำลังใจสำหรับเด็กเหล่านี้แล้วถือเป็นเรื่องที่ดีมาก จะทำให้เขาฟื้นตัวได้เร็ว ซึ่งผมอาจจะทำหน้าที่ได้แค่แรงหนึ่งในด้านการรักษาทางกาย แต่ถ้าทุกภาคส่วนได้มาช่วยกันเยียวยาด้านจิตใจด้วย อย่างที่น้อง ๆ ได้มาช่วยในวันนี้ ผมว่ามันจะดีมาก ๆ ”

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด หรือ PPS มุ่งมั่นและเสียสละอย่างแรงกล้าในการพยายามสร้างสังคมสีขาวให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จชต. ได้เติบโต เพราะเชื่อว่าการมอบโอกาสและการสร้างพลังบวกทางสังคม จะสามารถสร้างเด็กและเยาวชนที่ดีได้ ตลอดจนพัฒนาบ้านเกิดและสังคมในด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นได้ในเร็ววัน

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด (PPS)

17 มกราคม 2563

About Oxegen

Check Also

มหาเดร์ กับ “ลับ ลวง พราง” การเมืองมาเลเซีย “ใครจะเป็นผู้นำต่อ”

อุสตาซอับดุลชชะ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *