วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 5 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / *** ว่าด้วยเรื่อง : การจูบอัล-กุรอ่าน ***

*** ว่าด้วยเรื่อง : การจูบอัล-กุรอ่าน ***


ฟัตวาเลขที่ : 2822 เมื่อวันที่ : 20/10/2014
ตอบโดย : ฝ่ายชี้ขาดออนไลน์ ดารุลอิฟตาอ์อียิปต์

» คำถาม : อะไรคือฮุกุ่มการจูบอัล-กุรอ่าน ?
» คำตอบ : อัลกุรอ่านคือคัมภีร์ของอัลลอฮตาอาลา
หมายถึงความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่ประทานให้แก่
ท่านนบีมุหัมหมัด- ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม – ซึ่ง
บรรดานักวิชาการได้ตัดสินว่า อนุญาตให้จูบอัล-กุร
อ่านอันทรงเกียตริได้ เพื่อยกย่องให้ความเกียตริยิ่ง
ใหญ่แก่อัลกุรอ่าน

โดยอัลลามะอ์ อัศเศาะห์กะฟีย์ อัลฮะนะฟีย์ได้กล่าว
ไว้ในหนังสือ : อัดดุรรุล มุคตาร หน้าที่ 384 เล่มที่ 6
และใน ” อัลกุนยะห์ القنية ” ในบทที่ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับหลุมฝังศพ : การจูบอัลกุรอ่าน
ในขณะที่ บางทัศนะส่วนน้อย (กีลา) ที่มีน้ำหนักอ่อน
กล่าวว่า ” بدعة : บิดอะห์ ”
แต่ทว่า มีรายงานหนึ่งจากท่านอุมัร عمر รอดิยัลลอฮุ
อันฮุ แท้จริงท่าน(อุมัร) ได้นำอัลกุรอ่านมาทุก ๆ เช้า
แล้วท่านก็จูบอัลกุรอ่าน โดยกล่าวเอ๋ยขึ้นว่า :”นี่คือ
คำตรัสของพระเจ้าและบทคำสอน منشور ของพระอง
ค์ และท่านอุษมาน – รอดิยัลลอฮุอันฮุ – ได้จูบอัลกุร
อ่าน แล้วอัลกุรอ่านสัมผัสกับใบหน้าของท่าน ” اھ
.
ชัยคุลอิสลาม อิบนุฮะญัร อัลฮัญตะมีย์ อัชชาฟิอีย์
กล่าวไว้หนังสือ : تحفة المحتاج في شرح المنهاج
ตูวห์ฟะห์ อัลมุห์ตาจ ฟีย์ ชัรฮิล มินฮาจ หน้าที่ : 155
เล่ม 1 ว่า :” และเชคอัซซุบกีย์ السبكي ได้อ้างหลักฐา
นการอนุญาตให้จูบอัลกุรอ่านได้นั้น ด้วยการใช้หลัก
เทียบเคียง القياس กับการจูบหินดำ , มือผู้รู้ , มือผู้ทร
งธรรม ถือศิล (ศอลิห์) และมือพ่อแม่ โดยเป็นรับรู้กัน
ว่าอัลกุรอ่าน (คำตรัสของอัลลอฮ) นั้นย่อมดีเลิศกว่า
สิ่งกล่าวมาข้างต้น ” اھ
.
และอีหม่ามอัลบะห์วะตีย์ อัลฮัมบะลีย์ กล่าวไว้ในหนั
งสือ : كشاف القناع عن متن الاقناع กัชชาฟุล กินาอ์ อัน
มัตนิล อิกนาอ์ หน้าที่ 137 เล่ม 1 ว่า :” และอนุญาต
ให้จูบอัลกุรอ่านได้ ويباح تقبيله ซึ่งท่านอีหม่ามนาวะวี
กล่าวไว้ในหนังสือ : التبيان อัตตุบยาน ว่า:”เราได้ราย
งานไว้ในมุสนัด อัดดาริมีย์ مسند الدارمي ด้วยสายรา
ยงานที่ถูกต้องชัดเจน صحيح จากอิบนุ อาบี มุลัยกะ
ห์ ابن أبي مليكة แท้จริงอิกริมะห์ อิบนุ อาบู ญะห์ล عكرمة بن أبي جهل ได้วางอัลกุรอ่านบนใบหน้าของเขา
แล้วเอ๋ยขึ้นว่า “นี่คือคัมภีร์ของพระเจ้าฉัน นี่คือคัมภีร์
ของพระเจ้าฉัน “..” اھ

» เพราะฉะนั้นการจูบอัลกุรอ่าน ถือเป็นเรื่องอนุญาต
โดยไม่ต้องสงสัยแต่ประการใด

……วัลลอฮุอะลัม والله سبحانه وتعالى أعلم……

ถอดความ : อิสมาอีล สิงหาด
ที่มา : เว็ปไซด์ดารุลอิฟตาอ์ อียิปต์ دار الافتاء المصرية
วันที่ : 7 มกราคม 2563

About Oxegen

Check Also

คดีอับดุลเลาะ: ไม่เปิดโอกาสให้เข้าสังเกตการณ์ไต่สวนการตายโดยอ้างสถานการณ์โควิด (?) จะยิ่งกระทบกระบวนการสันติภาพหรือไม่อย่างไร !!

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *