วันอังคาร , สิงหาคม 11 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / เด่นออนไน์ / แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข ประจำปี 2563 เน้นสู้ด้วยความจริง ใช้ยุทธศาสตร์คนดี และประชาชนมีส่วนร่วม สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาสู่ประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข ประจำปี 2563 เน้นสู้ด้วยความจริง ใช้ยุทธศาสตร์คนดี และประชาชนมีส่วนร่วม สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาสู่ประชาชน

ทีมข่าว SPMc news ยะลา รายงาน ..

(กันยายน 2562) ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร. 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประจำปี 2562 พร้อมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2563 และมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 และมอบรางวัลหน่วยฝึกทบทวน กำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชนดีเด่น

พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่าแผนการทำงานเสริมสร้างสันติสุข ปี 2563 ต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของแผนเสริมสร้างสันติสุขปี 2562 มาเป็นแนวในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นสู้ด้วยความจริง ไม่บิดเบือน ผิดเป็นผิด ถูกก็คือถูก ยึดเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยยังคงงานเร่งด่วน 5 งาน คือ  งานควบคุมพื้นที่ปลอดภัย  ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการปฏิบัติเชิงรับเป็นเชิงรุก ลาดตระเวณพิสูจน์ทราบ แหล่งหลบซ่อนพักพิงผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข 118 หมู่บ้านและ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ตำบลเร่งจัดตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เน้นปฎิบัติการเชิงรุกบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน, อส.และตำรวจ ร่วมปฏิบัติจรยุทธ์ ปฏิบัติของจรยุทธ์ต่อจากนี้จะต้องบูรณาการร่วมกันทั้ง ตำรวจ และทหาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านต้องทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ให้ปลอดเหตุ การดูแลแนวชายแดน จะควบคุมเข้มตรวจตราไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามามาก่อเหตุได้ โดยเฉพาะท่าข้ามผิดกฎหมายต้องกวดขันดูแลเป็นพิเศษ มีการปรับแผนทุกเส้นทางโดยเฉพาะรอยต่อทั้ง 4 อำเภอ ของสงขลา บูรณาการทุกอำเภอตั้งด่านตรวจ จุดสกัด เพิ่มความเข้มงวดตามแนวชายแดน เพื่อสกัดเสรีในการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฏหมายและเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่


ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประชาชนให้สามารถปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แทนกำลังหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำผู้เสพเข้ารายงานตัวเข้ากระบวนการคัดกรองบำบัดรักษาสร้างงานสร้างอาชีพให้คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งในปีหน้าจะมีการเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแคมป์ 35 ในการบำบัดรักษา พร้อมกับการปราบปรามผู้ค้ารายย่อย ดำเนินการตรวจค้นพ่อค้ารายใหญ่และรายย่อย โดยจะใช้รูปแบบการศึกษาทางเส้นทางการเงินหรือหลักฐานอื่นๆ เป็นสำคัญ  งานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เน้นขับเคลื่อนชุมชน 2 วิถีให้ได้เรียนรู้ยอมรับการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนสานสัมพันธ์ระหว่าง 2 ศาสนา ด้านงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ซึ่งมี ศอ บต.ดำเนินการอยู่ จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และสุดท้ายงานเสริมสร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ร่วม โดยให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ ชป.กร. ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด, งานสลายโครงสร้างหมู่บ้านอาเยาะห์, ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ และการช่วยเหลือประชาชนเสริมสร้างความเข้าใจ

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เน้นย้ำกำลังพลที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ให้ยึดหลักระเบียบ วินัย หลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไข โดยในปี 2563 จะใช้มาตรการรุก ทั้งการทหารและการเมือง เน้นความจริง จะต่อสู้ความด้วยจริง ทุกเหตุทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจะใช้ความจริงเข้าแก้ปัญหา และใช้ ยุทธศาสตร์คนดี ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่รักของสังคม เคารพกฎหมาย กฎกติกา และปฏิบัติตามข้อบังคับให้เหมือนประชาชนทั่วไปอย่าทำตัวเหนือกฎหมาย เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

About Oxegen

Check Also

สภาสันติสุขตำบล “ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ”ต้องไปด้วยกัน ข้อเสนอแนะจากเวทีที่ปรึกษา ภาคประชาสังคม “ผู้นำศาสนา”

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *