Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์ กับรางวัลอันทรงคุณค่าของชายแดนใต้ ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ วันอนุรักษ์มรดกไทย

อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์ กับรางวัลอันทรงคุณค่าของชายแดนใต้ ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ วันอนุรักษ์มรดกไทย

อับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)  รายงาน…

จากเพจ Pondok Bantan รายงานว่า ได้เเสดงความยินดีกับ    อาจารย์อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์ บุตรเขยของมามาซอฟียะฮฺ พิศสุวรรณ ปอเนาะบ้านตาล (มารดา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ)

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ กล่าวคือ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรื่อง  “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”  และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร คุณสิริกิติยา เจนเซน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จ

#ประวัติและผลงาน
นายอิสมาอีล เบญจสมิทธิ์
นักวิชาการอิสระ

ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

#การศึกษา : ปริญญาโท สาขาอารยธรรมและประวัติศาสตร์ศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#ตำแหน่ง : นักวิชาการอิสระ และประธานศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ (PUSTA)

#งานด้านการอนุรักษ์ฯ :
.
๑. ชื่องาน : ชัยคฺ วันอะหมัด อัล-ฟะฏอนีย์ นักปราชญ์เมธีด้านการศึกษาและการเมืองของโลกมลายู (พ.ศ. ๒๓๙๙ – ๒๔๕๑)

ลักษณะงาน – บทความประกอบหนังสือที่ระลึกงานประชุมวิชาการ “ภาพหลอกหลอน ณ ชายแดนใต้ของไทย : การเขียนประวัติศาสตร์ปาตานีและโลกอิสลาม”
ระยะเวลา : ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
.
๒. ชื่องาน : ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำสายบุรี

ลักษณะงาน – รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี

ระยะเวลา : ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
.
๓. ชื่องาน : ชื่อบ้านนามเมือง

ลักษณะงาน – หนังสือโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “ชื่อบ้าน นามเมือง ในพื้นที่ชายแดนใต้”
ระยะเวลา : พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
.
๔. ชื่องาน : The History of Patani in Pictures : มองประวัติศาสตร์ปตานีผ่านภาพถ่าย

ลักษณะงาน – หนังสือสามภาษา
ระยะเวลา : กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
.
๕. ชื่องาน : ย้อนอดีตจังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายด้ามขวาน ในเนื้อหาหลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดนชายแดนใต้

ลักษณะงาน – บทความ (มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และพ.ศ. ๒๕๖๐)
.
๖. ชื่องาน : ประวัติศาสตร์ สถาบันปอเนาะและอุละมาอฺปตานี ดารุสสลาม : ความภาคภูมิใจและบาดแผล ในหนังสือรวมบทความศึกษาสถานยภาพทางประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้

ลักษณะงาน – บทความ
ระยะเวลา : พ.ศ. ๒๕๕๙
.
๗. ชื่องาน : “พัฒนาการทางประวัติศาสตร์: จากลังกาสุกะ สู่ปาตานี และปัตตานีในวันนี้” ในหนังสือเข้าใจแดนใต้สานใจสู่สันติภาพ

////////////////////

 

About Oxegen

Check Also

ส่องพื้นที่ชายแดนใต้ เอาชนะยาเสพติด นำกีฬาเป็นสื่อ หนึ่งในวัคซีนเกราะป้องกัน ภัยระบาดยาเสพติด สู่ประชาชน

บท..บรรณาธิการ& …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *