วันอังคาร , กุมภาพันธ์ 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / รอยยิ้มและความทรงจำ “สื่อมาเลเซีย”ทัวร์เมืองต้นแบบ สัมพันธภาพสื่อมวลชนชายแดนใต้และสื่อมาเลเซีย กับการขับเคลื่อนการ พัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

รอยยิ้มและความทรงจำ “สื่อมาเลเซีย”ทัวร์เมืองต้นแบบ สัมพันธภาพสื่อมวลชนชายแดนใต้และสื่อมาเลเซีย กับการขับเคลื่อนการ พัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

รอยยิ้มและความทรงจำ

“สื่อมาเลเซีย”ทัวร์เมืองต้นแบบ     สัมพันธภาพสื่อมวลชนชายแดนใต้และสื่อมาเลเซีย กับการขับเคลื่อนการ พัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (พ.ศ.2560-2563) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) กับ ศูนย์อำนวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เสนอเพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้พื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” (Agri cultural Industry City), อ.เบตง จ.ยะลา  ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development City), อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การค้า ชายแดนระหว่างประเทศ” (International Border City).เพื่อตอบสนองมติรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชาย แดนภาคใต้ (SPMC)) นำเสนอโครงการตามโครงการการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชาย แดนภาคใต้ งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ ชื่อ “SPMC THAILAND FAM TRIP GROWTH TRIANGLE–BERTONG-SUNGAI GOLOK-PATTANI” ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2560

08.00 น. ​2 ต.ค 60  นายอาหมาน หมัดอาดัม ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยว ไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์และประเทศบรูไน ร่วมส่งคณะสื่อมวลชน มาเลเซีย ออกเดินทางสู่เมืองเบตง  เวลา 16.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเบตง จ.ยะลา และเดินทางไป สำนักงานก่อสร้างสนามบินเบตง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้า และดูสถานทีก่อสร้าง โดยสื่อมวลชนมาเลเซีย เป็นคณะสื่อมวลชนต่างชาติคณะแรกที่ได้มาศึกษาดูงานการก่อสร้างสนามบินแห่งนี้จากสนามบินเบตง คณะได้มีโอกาสดูการปล่อยแถวชุดรักษาความปลอดภัยเมืองเบตง ซึ่งเป็นชุดบูรณาการ สามฝ่ายและมีภาคประชาชน เข้าร่วม สร้างความตื่นตาให้เพื่อนสื่อต่างแดน โอกาสนี้ นายอำเภอเบตง ได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดเด่น และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอเบตง

​3 ต.ค 60 คณะออกเดินทางแต่เช้าตรู่ ไปยังเมืองในหมอก “อัยเยอร์เวง“ เพื่อสัมผัสลมหนาวและแสงอาทิตย์แรกสร้างความประทับใจให้คณะเป็นอย่างยิ่ง และร่วมรับฟังการพัฒนาอัยเยอร์เวงโดยรองนายก และปลัดอบต.อัยเยอร์เวง ​จากนั้น เดินทางไป ศอ.บต. เพื่อรับ ประทานอาหารเที่ยงและฟังบรรยายสรุปเรื่องเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยังยื่น โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร และ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. โดยคณะได้ร่วมบันทึกเทปรายการ กือดาโกปี ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ยะลาด้วย คณะใช้เวลาสามชั่วโมง เดินทางจากยะลา ไป อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เข้าที่พักที่โรงแรมเก็นติง มี นางพาตีเมาะสะดียามู รองผู้ว่าฯ นราธิวาส นายประชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก  พร้อม นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ

4 ต.ค 60 คณะสื่อมวลชนเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อดูความพร้อมของด่านในการเป็นเมืองต้นแบบฯ โดยผู้เกี่ยวข้องให้สัมภาษณ์  เสร็จแล้ว คณะเดินทางไป บ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส เยี่ยมชม กลุ่มสตรีผลิตกระจูด แล้วไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ โรงเรียนอาตัรกียะหฺอิสลามียะ และชมการแสดงของนักเรียน เป้าหมายสุดท้ายที่ จ.นราธิวาสคือ มัสยิดไม้ตะโละมาเนาะ อายุกว่า 390 ปี มีนายอำเภอบาเจาะกับ

อีหม่ามมัสยิด ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติมัสยิด ​เสร็จแล้วมุ่งหน้าไป สะพานไม้บ้านบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี รับอาหารเย็นและลงเรือดู วิถีชีวิตชาวประมง และ เยี่ยมชม สุสานราชินีที่ปกครองปาตานี จนเป็นยุคทองของปาตานี ถึงแม้ว่าการเดินทางของคณะจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถเดินทางกลับที่สะพานไม้อย่างปลอดภัย

พิธีต้อนรับคณะ ณ สะพานไม้ สร้าง ความประทับใจด้วยอาหารพื้นเมือง โดย รองผู้ว่าฯปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกต์

กับนายอำเภอเมืองปัตตานี ให้การต้อน รับด้วยความอบอุ่น และมี “เกลือหวานปัตตานี” ติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย เสร็จ ภารกิจเข้าที่พักที่ โรงแรมซีเอส ปัตตานี ​5 ต.ค 60 คณะออกเดินทางจากที่พัก ชมเมืองปัตตานี โดยนั่งรถราง

ที่เทศบาลเมืองปัตตานี เตรียมไว้ ได้ “ชมรมบิ๊กไบค์จังหวัดปัตตานี” นำขบวน มี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติ์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีรอต้อนรับ และให้ สัมภาษณ์ที่ มัสยิดกลางปัตตานี จากนั้น คณะเดินทางไปยัง “มัสยิดกรือเซะ” เพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ​มุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ อำเภอหนอง จิก เยี่ยมชมเมืองต้นแบบ จุดแรกที่ โครงการฟาร์มชุมชนดอนรัก จุดที่สองคือ บ้านตันหยงเปาว์ แหล่งผลิตปลากุเหลา ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมาเลเซียมาก ​จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสุ่ จ.สงขลา ที่ สถานกงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา รับประทานอาหารเที่ยง โดยท่านกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา นายมูฮัมหม้ดอาฟันดี อาบูบากัร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเข้าออกและการนำยานพาหนะจากมาเลเซียมาประเทศไทย ​คณะสื่อมวลชน มีโอกาสเยี่ยมชม หาดสมิหลา เมืองเก่า โดยรถราง พร้อมอาหารว่างจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี ฟังบรรยายสรุปเรื่อง “สงขลาสู่มรดกโลก” ที่  โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น และแวะละหมาดที่ มัสยิดบ้านบก

จากเมืองสงขลาสู่ หาดใหญ่ แวะช็อปปิ้ง หาของฝาก ก่อนที่จะจบภารกิจ ที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ASIAN CULTURE

VILLAGE ที่ด่านนอก อ.สะเดา โดยฝ่าย บริหาร บริษัท เอ็มบีไอ กรุ๊ฟ ให้การต้อน รับ พาชมสถานทีต่างๆ สร้างความตื่นตาตื่นใจกับสีสันและเสียงร้องของไดโนเสาร์ ทริปนี้จะบรรลุความสำเร็จมิได้หากไม่รับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐในทุกพื้นที่ที่คณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียลงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องทีปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ปัตตานี และ นราธิวาส สำนักงานจังหวัดปัตตานี และ นราธิวาส รวมถึง ที่ขาดไม่ได้คือ ศอ.บต.“การเดินทางครั้งนี้ได้รับการต้อน รับอย่างอบอุ่นจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย มีรอยยิ้มและเป็นกันเอง และที่สำคัญยังรักษาอัตลักษณ์ความเป็นพื้นที่ได้ดี” นานา ผู้สื่อข่าว ทีวีอัลฮิจเราะฮ์ กล่าวด้วยความประทับใจ “ครั้งแรกที่มาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกประทับใจในธรรมชาติที่สวยงามและความเป็นมิตรของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ และจะเก็บความรู้สึกดีๆ เหล่านี้ไปเล่าให้เพื่อนและชาวมาเลเซียได้รับรับรู้ต่อไป” เดวี ผู้สื่อข่าว เบอรีตาฮารียัน เมโทร กล่าว

สัมพันธภาพสื่อเพื่อการพัฒนาจชต.    สัมพันธภาพที่ดีจากการนำคณะสื่อมวลชนมาเลเซียเยี่ยมชมชายแดนใต้จะช่วยสร้างความเข้าใจ ภาพลักษณ์ที่ดี หนุนส่งการพัฒนาสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

6 ตุลาคม 2560  นายศุภณัฐ สิรัน ทวิเนติ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซีย กับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้(STMA) และชมรมสื่อ มวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้(SPMC) พร้อมมอบเกียรติบัตรในโครงการ Relationships Program Between Southern Peace Media Club, Southernmost Thailand Media Association and Malaysia Press Media มี นายมูฮัมหมัดอาฟันดี อาบู บาการ์ กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา 

นายเกชา เบ็ญจคาร นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม ตัวแทนจากหอการค้า และสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายภูวสิษฎ์ สุขใส นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายรพี มามะ ประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสมาชิกสื่อมวลขนในสามจังหวัด เข้าร่วมโรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ อ.สะเดา จ.สงขลา   “มาเลเซียและไทยมีความสัมพันธ์ที่ต่อกันมาช้านาน มีพื้นที่ติดต่อกัน ประเทศมาเลเซียถือเป็นประตูแห่งอาเซียน ดังนั้น การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น จะเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียด้วย ในการพึ่งพาอาศัยกันในด้านวัตถุดิบ การค้า การลงทุนในอนาคต” เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว และว่า  การที่คณะสื่อมวลชนจากมาเลเซียมาเยือนพื้นที่ นอกจากจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานของการพัฒนาในพื้นที่ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียต่อไป

นายรพี มามะ กล่าวว่า การเดิน ทางลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะสื่อมวลชนมาเลเซียครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างสองประเทศ รวมทั้งยังเป็นการ ศึกษาดูงานในเรื่องการขับเคลื่อนการ ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี, อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของภาครัฐ และเชื่อมั่นในนโยบายแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ด้วยบทบาทของสื่อมวลชนต่อไป โดยคณะสื่อฯ จากมาเลเซียที่เดินทางมาครั้งนี้ ประกอบด้วย ทีวีแห่ง ชาติ BE NAMA ทีวีอัลฮิจเราะห์ HYPPTV สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์ นิตยสาร ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วย

บท…นายตูแวดานียา มือริงิง ภาพโดยทีมงาน SPMC

 

About Oxegen

Check Also

19 ก.พ. 62 พิธีแห่องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ลุยน้ำในงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

19 ก.พ. 62 พิธี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *