มีนาคม 29, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

แม่ทัพ 4 ตรวจการสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ช่วยประชาชน

แชร์เลย

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจการสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ช่วยประชาชน

ที่มณฑลทหารบกที 46 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 15 มณฑลทหารบกที่ 46 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดปัตตานีและมูลนิธิแม่ทับทิม จัดเตรียมความพร้อมและตรวจการสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเกือบทุกปี ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งศูนย์ฯได้นำเอาเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษมาเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชา ว่ากำลังพลยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งตรวจสภาพความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารภัยมณฑลทหารบกที่ 46, กองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยงานป้องกันฝ่ายพลเรือน รวมกว่า 400 คนร่วมพิธี โดยภายในกิจกรรมมีการสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บทางอากาศยาน, การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการประกอบอาหารรถครัวสนาม

ภายหลังการตรวจสภาพความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าวถึง สถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งได้สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่มาโดยต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มกำลังขีดความสามารถ ทั้งในด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ จากการตรวจจสภาพความพร้อมของหน่วยในวันนี้ ได้เห็นถึงความตั้งใจ ความพร้อมเพรียง ความเสียสละของกำลังพลทุกคน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความพร้อมของหน่วย จึงเป็นการประกันความสำเร็จได้ กองทัพภาคที่ 4 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 มีความพร้อมที่จะ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับทุกภาคส่วน ในการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกหน่วยจะร่วมมือร่วมใจกัน ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของกองทัพ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังขีดความสามารถ และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ จึงขอให้หน่วยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามข่าวสารการรายงานสภาพอากาศ และสำนักงานในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนให้มีการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์กรและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่า ทหารจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

(24 ตุลาคม 2560) เวลา 11.30 น.

(เหล็กข่าว)

 539 total views,  2 views today

You may have missed