พฤษภาคม 20, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ประวัติการณ์จารึก ล่าช้าสุดๆ คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส หลังมีค้าน ล่าสุด ผู้ว่านราฯ จัดประชุมมติ คัดเลือกเพื่อเป็น กอจ.นราธิวาส ครั้งแรก ผลมติ ทีมเก่าครองอีกวาระ

แชร์เลย

ต้องเรียกว่า ฮือฮา และชวนติดตามอย่างยิ่ง ในประวัติศาสตร์ เมื่อมีการค้าน ในเรื่องการคัดเลือก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส หรือ กอจ.นธ.ทำให้เรื่องราวต้องยืดเยื้อ ที่ไม่เคยปรากฏในสารระบบของประเทศไทย ตั้งแต่มีการคัดเลือก กอจ.มาก่อน โดยในวันที่ ( 29 ธ.ค. 60) ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน การประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เพื่อคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ พร้อมทั้งตัวแทนกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยของจังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นสักขีพยาน  และสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0320/ว 6256 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2560 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสครั้งแรก  ไม่เกินภายใน 15 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ มีได้ผู้รับคัดเลือก เพื่อเป็น กอจ.ทั้งหมด 30 คน และมีสมาชิก ในที่ประชุมมีสมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมประชุมร่วมทั้งสิ้น 26 คน จากทั้งหมด 30 คน ซึ่งมีผู้ขาดการประชุม 2 คน ป่วยอีก 2 คน

สำหรับการคัดเลือกดังกล่าว มีผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงโหวตเป็นมติที่ประชุม ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส คือ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส คือ นายนิแวอาลี หะยีนิเล๊าะ และเลขาประธานอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส คือ นายอับดุลรอซัก อาลี ส่วนผู้ที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือ นายอับดุลอาซิส เจ๊ะมามะ

 

นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า กอจ.นราธิวาส ที่ได้รับเลือกในมติที่ประชุมในครั้งนี้  ทางจังหวัดรวบรวมส่งรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับตำแหน่ง พร้อมเอกสารหลักฐานไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนผู้ที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้แทนกรรมการกลาง แห่งประเทศไทย ทางจังหวัดนำหลักฐานทั้งหมด ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำกราบบังคลทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไป

ส่วนกรณี นายมูหัดหมัดยามานี ยูโซ๊ะ ผู้ลงสมัคร กอจ.นธ.และได้รับคัดเลือกลำดับที่ 29 ทำหนังสือยื่นคัดค้าน อ้างเรื่องบัตรลงคะแนน คัดเลือก กอจ.นธ. อ้างไม่โปร่งใส และขอตรวจสอบบัตร ในหีบคัดเลือก กอจ.นราธิวาส ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ดำเนินการ การคัดเลือก กอจ.นธ. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา  นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ทางจังหวัด จะเปิดหีบ และจะเชิญฝ่ายคัดค้านและสักขีพยาน เพื่อเปิดหีบนับคะแนนอีกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและสบายใจกับทุกฝ่าย  ทั้งนี้ เพื่อความสมานฉันท์ และร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาพื้นที่นราธิวาส เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในจำนวน 30 คน ที่ได้รับคะแนนคัดเลือกเป็น กอจ.นราธิวาส มี 2 ท่าน คือ ลำดับที่ 29 และ30 ไม่ส่งหลักฐานใดๆ ในการร่วมเป็น กอจ.นราธิวาส ซึ่งในเบื้องต้น ทางจังหวัด จะได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากผู้สมัครได้รับคะแนน เป็น กอจ.ดังกล่าว ไม่ส่งหลักฐานนั้น ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ ซึ่งคงต้องติดตาม ผลดำเนินการ ของกระทรวงมหาดไทย จะคงไว้ซึ่ง 26 ที่นั่ง หรือ 30 ที่นั่ง ใน กอจ.นราธิวาสอีกครั้ง

สำหรับ การเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม (พ.ร.บ.อิสลามฯ) หมวด 4 ว่าด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มาตรา 23 บัญญัติว่า จังหวัดใดมีราษฎรนับถือศาสนาอิสลาม และมีมัสยิด ตามมาตรา 13 ไม่น้อยกว่า 3 มัสยิด ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศให้จังหวัดนั้นมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 30 คน

การเลือกตั้ง เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.อิสลาม

บท บรรณาธิการ SPMCNEWS

 

 1,323 total views,  2 views today

You may have missed