วันอังคาร , กุมภาพันธ์ 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / นายพล ศอ.บต. ส่งเสริมผลักดัน เกษตรฐานรากครบวงจร

นายพล ศอ.บต. ส่งเสริมผลักดัน เกษตรฐานรากครบวงจร

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.

รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพูดคุยทายาทเกษตร เพื่อยกระดับหมู่บ้านตาราแดะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็น Blueprint ชายแดนใต้

ที่ห้องประชุม สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพูดคุยร่วมกับทายาทเกษตรบ้านตาราแดะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านปศุสัตว์ตัวอย่าง พร้อมขับเคลื่อนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจฐานรากครบวงจรในอนาคต

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการยกระดับหมู่บ้านตาราแดะเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจฐานรากว่า ศอ.บต. ต้องการขับเคลื่อนให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปศุสัตว์ตัวอย่างนำร่อง เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนที่สนใจมาศึกษา เผยแพร่ความรู้การทำการเกษตรที่ให้อาชีพและรายได้ พร้อมยกระดับพื้นที่เป็น Blueprint หรือรากพิมพ์เขียว เป็นต้นแบบการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติใช้ 3 ประการ คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยแนวทางนี้จะส่งผลให้ประชาชนมีกินมีใช้ตลอดระยะเวลา 365 วัน แม้สภาพอากาศในประเทศหรือบ้านเมืองจะเกิดภาวะใดก็ตาม อย่างไรก็ดีการขับเคลื่อนสู่ต้นแบบการเกษตร ต้องประกอบด้วย 1.การผลิตครบวงจร โดยมีกระบวนการผลิต แปรรูป และมีตลาดรองรับ 2.สมาชิกมีรายได้ 3.สินค้ามีเรื่องราวเฉพาะ มีเอกลักษณ์ และมี Packaging ที่น่าสนใจ สวยงาม และ 4. สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนให้ยั่งยืน ทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าที่สามารถสร้างรายได้และเป็นที่ต้องการของตลาดคือ สินค้าเกษตรอินทรีย์และออร์แกนิค เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าแก่ร่างกาย ดังนั้นหากประชาชนในพื้นที่สามารถยกระดับสินค้าให้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้และอาชีพ อีกทั้งสามารถเป็นหมู่บ้าน Blueprint ที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดความรู้แก่ทายาทเกษตรในพื้นที่อื่นได้ด้วย

นายนิสมาน บูงอซายู ผู้แทนทายาทเกษตร กล่าวถึงการเตรียมพร้อมยกระดับกลุ่มเกษตรในหมู่บ้านเป็นเกษตรตัวอย่างว่า บ้านตาราแดะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นหมู่บ้านเกษตรครบวงจร รวมกลุ่มโดยเยาวชน ซึ่งเป็นทายาทเกษตรในหมู่บ้าน เก็บเงินทุนสมาชิกเพื่อทำประมง เลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก สัตว์เคี้ยวเอื้อง พืชผักต่างๆ ฯลฯ เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ พร้อมดึงเยาวชนในพื้นที่ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้สามารถซื้อสินค้าเกษตรของกลุ่มเยาวชนและนมแพะอารมณ์ดี ได้ที่ บ้านตาราแดะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือสั่งซื้อทางไลน์ 0862879359

ต่อมาเวลา 14.30 น. รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานการประชุมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อระดมความเห็น ยกระดับปศุสัตว์ หมู่บ้านเกษตรครบวงจรตัวอย่างและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

 (28 ธันวาคม 2560) สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ทีมข่าว.SPMCNEWS รายงาน

 

 

About Oxegen

Check Also

19 ก.พ. 62 พิธีแห่องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ลุยน้ำในงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

19 ก.พ. 62 พิธี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *