วันอาทิตย์ , กันยายน 15 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / ข้อคิดหลังรอมฎอนเกี่ยวกับครอบครัว และ สังคมชายแดนใต้

ข้อคิดหลังรอมฎอนเกี่ยวกับครอบครัว และ สังคมชายแดนใต้

รายงานโดย:อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) 

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ฮุสนี บินหะยีคอเนาะ ประธานมูลนิธิดารุลอินฟากเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน


ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับดร.ฮุสนี บินหะยีคอเนาะ ประธานมูลนิธิดารุลอินฟากเพื่อเด็กกำพร้า ในประเด็นต่างๆมากมายโดยเฉพาะวิถีชีวิตหลังรอมฎอน
คำถามแรกที่ถามคือรอมฎอนเราได้อะไรบ้าง เราได้รับบทเรียนอะไรบ้าง หนึ่งเดือนเต็ม ของการถือศีลอดเปรียบเสมือนได้เขาโรงเรียนรอมฎอน เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความประเสริฐ ทั้งยังอัดแน่นไปด้วยการงานที่ดีและผลบุญมหาศาลนั้น เปรียบได้ดัง ‘โรงเรียน’ ซึ่งเปิดประตูให้ผู้ศรัทธาได้ตักตวงความรู้ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เมื่อเดือนนี้สิ้นสุดลงและผ่านพ้นไป ผลลัพธ์ที่ผู้ศรัทธาได้รับก็จะยังคงปรากฏให้เห็นอยู่หรือไม่อยู่ที่วิถีชีวิตหลังจากนี้ อันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาได้ใช้โอกาสในเดือนนี้อย่างเกิดประโยชน์  บทเรียนน่าจะมากมายแต่เป็นบทเรียนที่สุดยอดที่สุดน่าจะอยู่ที่ด้านจิตวิญญาณที่เรียกว่าความยำเกรงเพราะผู้ใดถือศีลอดในเดือนนี้ด้วยจิตที่เปี่ยมศรัทธาและหวังในผลบุญตอบแทน จิตใจของเขาก็จะมีความผุดผ่องเขาจะปฏิบัติความดี ห่างไกลจากความชั่วร้ายและการฝ่าฝืนนี่คือนิยามของความยำเกรง


คำถามที่สอง : อะไรสิ่งที่จะฝากมากที่สุด
เมื่อดูสภาพสังคมปัจจุบันน่าจะฝากสองเรื่องที่เห็นเนื่องจากการทำงานของผมคือ ความสำคัญของสามีที่มีต่อภรรยา และครอบครัว สองการดูแลเด็กกำพร้าอันเนื่องมาจากผลของเหตุความรุนแรง 15 ปีของไฟใต้
สำหรับหน้าที่สามีที่มีต่อภรรยานั้นพบว่า เราผู้ชายในสังคมบ้านเรารู้สึกว่าจะใช้บริการ ภรรยา หรือสตรี มากเกินไปตั้งแต่ในครัว ยันงานหาเลี้ยงชีพนอกบ้าน

อัลลอฮฺตรัสว่า :

�บรรดาชายนั้นคือ ผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิง (ภรรยา) เนื่องด้วยการที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้บางคนของพวกเขา เหนือกว่าอีกบางคน (ให้ชายแข็งแรง กล้าหาญกว่าหญิง) และด้วยการที่พวกเขาได้จ่ายไปจากทรัพย์ของพวกเขา (ในกากรเลี้ยงดูภรรยา) บรรดากุลสตรีนั้นคือผู้จงรักภักดี ผู้รักษาในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่ลับหลังสามี (ขณะสามีไม่อยู่บ้าน) เนื่องด้วยสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงรักษาไว้�(หมายถึง สิ่งที่อัลลอฮฺทรงกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องปฏิบัติ นับตั้งแต่ การให้ค่ามะฮัร และค่าใช้จ่ายในชีวิตความเป็นอยู่ของนางทุกอย่าง)

ซูเราะห์ อันนิซาอฺ อายะห์ที่ 34
การ เลี้ยงดูภรรยาต้องตั้งบนพื้นฐานของความถูกต้อง เพราะความสุขของครอบครัวไม่ได้อยู่ที่ความหรูหรา ฟู่ฟ่า และมิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นวัตถุนิยม สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นกระพี้และความจอมปลอมของชีวิต จิตสำนึกของความเป็นสามีที่ดีนั้นจะต้องพยายามหล่อหลอมให้คนในครอบครัวเกิดความรู้สึกภูมิใจ ที่ได้อยู่กับความถูกต้องบริโภคอาหารที่หะลาล ใส่เสื้อผ้าที่เป็นที่อนุมัติ มีเครื่องอุปโภคบริโภค ที่อยู่ในกรอบแห่งความถูกต้อง ความภูมิใจที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่น จะเป็นปราการสกัดกั้นความไม่ถูกต้อง ออกไปจากวงจรแห่งชีวิตโดยสมาชิกในครอบครัวจะรู้สึกรังเกียจอย่างยิ่ง ที่จะแตะต้องเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการอิสลาม
การเป็นสามีตามแบบอย่างของอิสลามจึงมิได้หมายถึงการเลี้ยงดูปรนเปรอครอบครัวอย่างมีความสุขโดยขาดการพิจารณาว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นว่างอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องหรือไม่ ท่านแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ได้ตอบคำถามท่านมุอาวียะฮฺเกี่ยวกับหน้าที่ของสามี ความว่า:เมื่อท่านบริโภคอาหาร ท่านจะต้องหาอาหาร (ที่หะลาล) ให้แก่เธอ และเมื่อท่านสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ (ที่หะลาล)ให้แก่เธอ และท่านอย่าตบใบหน้าของเธอ และท่านอย่าหยาบคายกับเธอ และอย่าได้ทอดทิ้งเธอ โดยท่านจะต้องอยู่กับเธอในบ้าน (บันทึกโดย อบู ดาวุด)


เรื่องที่สองคือการอุปการะเด็กกำพร้า ตลอดไฟใต้ 15 ปีพบว่า มีเด็กกำพร้าไม่ต่ำกว่า หมื่นคนกระจายทั่วชายแดนภาคใต้ จากการสัมผัสพบว่า ถ้าเด็กกำพร้า พ่อ แม่จะใช้ทุกวิถีทางดูแลลูกๆไม่ยอมแต่งงานใหม่ ในขณะที่หากเด็กกำพร้าแม่ พ่อจะไปหาภรรยาใหม่ แล้วน้อยคนจะสนใจลูกๆ ดังนั้นการดูแลเด็กเหล่านี้จึงสำคัญมิฉะนั้นมันยิ่งเพิ่มปัญหาไฟใต้
ส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของการอุปการะเด็กกำพร้า รายงานจาก ซะฮฺลฺ อิบนิซะอฺดฺ กล่าวว่า ท่านรอซูล กล่าวว่า :
ความว่า :ฉันและผู้อุปการะเด็กกำพร้า จะได้อยู่ในสวรรค์เช่นนี้�และท่านรอซูล ได้ชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้นแล้วแยกออกจากกัน
บันทึกโดยบุคอรีย์
ถ้าหากเราปล่อยปะละเลย ไม่ให้ความสนใจต่อการอุปการะเด็กกำพร้า จะทำให้เด็กเหล่านั้นมีชีวิตอยู่อย่างไร้เป้าหมาย ถ้าหากเราเข้าไปดูแลก็จะทำให้พวกเขามีอนาคตสดใสเหมือนเด็กคนอื่นๆได้ และยิ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อไฟใต้
แม้ชายแดนใต้จะมีหลายองค์กรช่วยเหลือพวกเขา แต่ยังทำงานแยกส่วน ดังนั้นอยากเห็นองค์ด้านนี้แต่ละองค์จัดตั้งเครือข่าย ร่วมทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อความเอกภาพและประสิทธิภาพ
ท้ายขออวยพรทุกคนเนื่องในโอกาสวันอีด تقبل الله منا ومنكم

////////////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

Talk of The Town อะไรคือข้อเสนอแนะ ในอนาคตสำหรับประเทศไทย เพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้น เฉกเช่น “บิลลี่กับอับดุลเลาะห์”

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *