วันอังคาร , กรกฎาคม 23 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประทับใจ มลายูเดย์ @ ยะลา อย่างยิ่งใหญ่ ในบรรยากาศความเป็นมลายู สื่อวัฒนธรรมพื้นที่ หวัง เปิดประตูสู่อาเซียนอย่างแท้จริง

ประทับใจ มลายูเดย์ @ ยะลา อย่างยิ่งใหญ่ ในบรรยากาศความเป็นมลายู สื่อวัฒนธรรมพื้นที่ หวัง เปิดประตูสู่อาเซียนอย่างแท้จริง

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ /ยะลา/

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในงาน Melayu day @ yala โดยมี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) Mr.Mohd Afandi Abu Baka กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา Mr.Fachry Sulaiman กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน และขมนิทรรศกาลงานแสดงเกี่ยวประเพณีและวัฒนธรรมมลายูในพื้นที่ พร้อมจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคับคั่ง

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมต่างๆจึงต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมมลายูเดย์ @ ยะลา ทำให้พี่น้องประชาชนในแหลมมลายูเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น ให้เข้าใจถึงวิถีวัฒนธรรมบนแหลมมลายู ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันอันเป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านวิชาการและร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สิ่งที่ดีงามในแหลมมลายูให้คงอยู่สืบไป การจัดงานมลายูเดย์ @ ยะลา ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมลายูท้องถิ่นของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การจัดขบวนแห่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแหลมมลายู ขบวนแห่จากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนดารุสสลาม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามแบบหัวเมืองเก่า ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองสายบุรี เมืองฟาตอนี เมืองยะหริ่ง เมืองหนองจิก เมืองยาลอ เมืองระแงะ เมืองรามันห์ของชาวมลายูและชุดสตรีสยาม พร้อมด้วยขบวนเสริมจากชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา และสถานศึกษาต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา การแข่งขันทักษะวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ การแสดงแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆมากมาย ที่ล้วนมีอัตลักษณ์ของพื้นที่ ที่มีความสวยงาม ทางกายภาพ ที่คงอยู่กับจิตใจของคนในพื้นที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

//////////////////////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

อบต.ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *