เมษายน 24, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านพักครู โรงเรียนในพื้นที่ อ.เบตง และ อ.ธารโต จ.ยะลา

ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านพักครู โรงเรียนในพื้นที่ อ.เบตง และ อ.ธารโต จ.ยะลา

แชร์เลย

ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านพักครู โรงเรียนในพื้นที่ อ.เบตง และ อ.ธารโต จ.ยะลา

วันนี้ (1 ธ.ค.60) นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า จากปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้เกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลา โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเบตง และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เกิดอุทกภัย ดินสไลด์ทับบ้านพักครู และแท๊งค์เก็บน้ำฝน ของโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ส่วนที่โรงเรียนบ้านโต และโรงเรียนบ้านจุโป อ.ธารโต นั้น มีต้นไม้ล้มทับกำแพงโรงเรียน และดินสไลด์หลังอาคารเรียน ซึ่งขณะนี้ได้กำชับให้ผู้บริหารให้โรงเรียนในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก พร้อมดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน กรณีที่สามารถสำรวจความเสียหายได้ก่อนหรือหลังน้ำลด ให้รายงานความเสียหายพร้อมเสนอของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

จึงขอฝากเตือนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางไปกลับโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันทำให้ดินอุ้มน้ำไว้เป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างเส้นทางได้

ภาพ/ข่าว อดินันท์ มะลี ผู้สื่อข่าว SPMCNEWS อ.เบตง จ.ยะลา

 1,199 total views,  2 views today

You may have missed