วันจันทร์ , สิงหาคม 20 2018
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา (page 5)

การศึกษา

ศอ.บต.ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของการใช้วิชาภาษาไทย ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(25 มิถุนายน 2561) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พี …

Read More »

ศอ.บต. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กับสถาบันการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย หวังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย

( 24 มิถุนายน 2561) ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังห …

Read More »

อาชีวศึกษาชายแดนใต้ เตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษา กับสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย

อาชีวศึกษาชายแดนใต้ เตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนคร …

Read More »

จัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ม.ราชภัฏยะลา การพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 3 จชต.

(23มิ.ย.61) ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศ …

Read More »

สถาบันการศึกษา ร่วมกับภาครัฐ สานความร่วมมือ ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

สถาบันการศึกษา ร่วมกับภาครัฐ สานความร่วมมือ ส่งเสร …

Read More »

มหาลัยนราธิวาสฯ จัดความก้าวหน้า การวิจัยและ วัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0

( 21 มิ.ย. 61 ) ที่ห้องประชุม ดร. จงรัก พลาศัย ชั้ …

Read More »

รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะมอบโอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(20 มิถุนายน 2561 ) ที่ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ …

Read More »

ศอ.บต. นำเยาวชนในโรงเรียนพระราชดำริฯ ในพื้นที่ จชต. เรียนรู้นอกห้องเรียนกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ

(19 มิถุนายน 2561) สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา …

Read More »

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดเต็มนิทรรศการความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ปลุกพลังวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนภาคใต้

 (14 มิถุนายน 2561) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ …

Read More »