Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / บริษัท Google ประเทศไทย ฝึกอบรม Google for Education รุ่นที่ 2 แก่ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

บริษัท Google ประเทศไทย ฝึกอบรม Google for Education รุ่นที่ 2 แก่ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

บริษัท Google ประเทศไทย ฝึกอบรม Google for Education รุ่นที่ 2 แก่ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับการศึกษาไทยและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา  ในศตวรรษที่ 21  สร้างเสริมบทบาทของผู้บริหาร และบทบาทของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ

กำหนดอบรมทั้งสิ้น จำนวน 7 รุ่น  ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน  รวมทั้งสิ้น 200 คน

โดยได้รับความร่วมมือ วิทยากร จากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท   เอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด  สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครู และนักเรียน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  ทั้งจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชน ได้มาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู  สร้างแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนจริงของคุณครูทุกท่านได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เพื่อมาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การใช้อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันต่างๆ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว SPMCNEWS จ.ปัตตานี

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

ตุรกีมอบทุนศึกษาศาสนาที่ตุรกีปีละ 10 ทุนแก่นักเรียนยากจนแต่ผลการเรียนดี

ตูแวดานียา มือร …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *