วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ม.อ.หาดใหญ่ เป็นวันแรก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ม.อ.หาดใหญ่ เป็นวันแรก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  ม.อ.หาดใหญ่ เป็นวันแรก

เวลา 16.20 น. วันนี้ (21 กันยายน 2561) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันแรก

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  แม่ทัพภาคที่ 4  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวงมาลัย

โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 3,031 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิเทศศึกษา  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ตามลำดับ

ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ความว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปฎิบัติภารกิจในการเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนเข้าครบรอบปีที่50 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ด้านการวิจัย เน้นการนำผลงานวิจัยมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

เช่น จัดตั้งศูนย์ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  พัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้การบริการรักษาโรคซับซ้อน ให้บริการผู้ป่วยนอก 850,000 ราย ต่อปี และโรงพยาบาลทันตกรรม มีความเชี่ยวชาญการให้บริการรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนภาคใต้”

โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  และเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ คือ ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ อาจารย์ตัวอย่าง 1 ราย ได้แก่ อาจารย์วาสนา บุญแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

หลังจากนั้น ได้มีพระโอวาทความว่า บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า เพราะจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง ซึ่งนับเป็นงานที่หนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีปัญหาเกิดมากและซับซ้อน ส่งผลกระทบกับทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม จึงต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความขยันซื่อสัตย์และขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ และสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนและส่วนรวม

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว SPMCNEWS จ.ปัตตานี รานงาน

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

ตุรกีมอบทุนศึกษาศาสนาที่ตุรกีปีละ 10 ทุนแก่นักเรียนยากจนแต่ผลการเรียนดี

ตูแวดานียา มือร …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *