Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ประชาสัมพันธ์ / นราธิวาสจัดแถลงข่าว สร้างการการรับรู้ ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี “ล่องใต้ลองแลมะนารอ” เน้นทุกภาคส่วนรัฐ เอกชน ภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ไทยนิยมยั่งยืน

นราธิวาสจัดแถลงข่าว สร้างการการรับรู้ ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี “ล่องใต้ลองแลมะนารอ” เน้นทุกภาคส่วนรัฐ เอกชน ภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ไทยนิยมยั่งยืน

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแถลงข่าวและกิจกรรมสร้างการรับรู้ โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีจังหวัดนราธิวาส “ล่องใต้ลองแลมะนารอ”มีนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นายเมธา เมฆารัฐ  ตัวแทนบริษัทประชารัฐ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถีเป็นโครงการหนึ่ง ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเป็นโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 ที่เน้นส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่มของชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยวใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ต้องการให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชนรายได้กระจายตัวสู่คนทุกกลุ่มในชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้ชุมชนตามวิถีพื้นถิ่นอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญ 5 กระบวนการได้แก่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 3 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4 การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น  5 การส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวโดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
ซึ่งโครงการนี้เน้นส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่มของชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยวใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ต้องการให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชนรายได้กระจายตัวสู่คนทุกกลุ่มในชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้ชุมชนตามวิถีพื้นถิ่นอย่างมีความสุขสำหรับจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบแผนงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนกระจายในพื้นที่ 13 อำเภอจำนวน 52 Unit หรือกลุ่มหมู่บ้านรวม 82 หมู่บ้าน
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของเราไปสู่ความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนภายในจังหวัดทั้งภาคราชการภาคเอกชนประชาสังคมภาควิชาการและที่ขาดไม่ได้คือภาคประชาชนเพราะผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการนั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่กระบวนการทำงานของโครงการนี้นั้นเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการคิดวางแผนการลงมือปฏิบัติและการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นผู้ที่เป็นพระเอกของงานนี้คือคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวซึ่งเป็นแกนนำหลักสำคัญในการนำพาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาบ้านของตนเองให้สะอาดน่ามองน่าอยู่และปลอดภัย
ซึ่งเป็นแกนนำหลักสำคัญในการนำพาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาบ้านของตนเองให้สะอาดน่ามองน่าอยู่และปลอดภัยก่ารดำเนินงานของคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนให้ไปสู่ความสำเร็จตามที่ชุมชนมุ่งหวังไว้ การจัดกิจกรรมในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วนเป็นการหลอมรวมขวัญกำลังใจของพวกเราทุกคนที่จะร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาจังหวัดนราธิวาสของเราให้น่าอยู่ร่วมกันนำเสนอมุมมองที่ดีๆของจังหวัดเราให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนภายนอกแสดงให้เขาเห็นว่านราธิวาสของเราเป็นเมืองที่มีของดีซ่อนอยู่น่าค้นหาน่าสนใจน่ามาเที่ยวน่ามาเยือนในพื้นที่นราธิวาสบ้านเรา
สุไลมาน ยุ รายงาน SPMCnews รายงาน

About Oxegen

Check Also

“บิ๊กไบต์”สานความแน่นแฟ้นมิตรภาพประเทศ ไทย มาเลเซีย สิงค์โปร์ Nation Charity Ride 2018 Betong – Thailand

ที่โรงแรมแกรนด์ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *