กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

จับตา!! มหาเธร์ นายกมาเลเซีย กับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพปาตานี มิติความสัมพันธ์ผู้นำ ไทย-มาเลเซีย

แชร์เลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลาฆอนี สะแต อาจารย์จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ ปัตตานี หวังว่ารัฐบาลใหม่ของมาเลเซียภายใต้การนำของ ดร มหาเธร์ โมฮำหมัด จะมึบทบาทสำคัญในการยกระดับในกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานี ภาคใต้ของไทย  ท่านได้กล่าวกับ บีบีซีไทย ว่า มหาเธร์เคยมีบทบาทในกระบวนพูดคุยมาแล้วก่อนหน้านี้ โดยรับหน้าที่เป็นผู้เชื่อมระหว่างฝ่ายไทยกับกลุ่มขยวนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาตานี ที่เกาะลังกาวี ในปี 2005 หนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบปล้นปืนที่ค่ายปิเล็ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งปฐมฤกษ์ของเหตุการณ์ในปาตานี เห็นชัดว่ามหาเธร์คือบุคคลสำคัญที่สนับสนุนเพื่อให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ .

ท่านยังกล่าวอีกว่า พรรคร่วมฮารัปปัน PH ท่านจะสานต่องานพูดคุยต่อจากรัฐบาลนาจิบ ราซัก และจะทำได้ดีกว่า จากที่เคยเป็นผู้เชื่อม เป็นผู้อำนวยการความสะดวก และอาจจะถึงเป็นมีดิเอเตอร์ ในกระบวนการพูดคุยต่อไป เนืองจากมาเลเซียประสบความสำเร็จในการเป็นผู้อำนวยการอำนวยความสะดวกให้กับฟิลิปปินส์มาก่อน “มาเลเซียมองจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเขตแดนติดต่อกับมาเลเซียที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ชาติพันธุ์ ภาษาและศาสนา แน่นองที่สุดพวกเขาจะให้การสนับสนุนขบวนการต่อสู้อยู่แล้ว สถานการณ์ในวันนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีเพียงมิติเดียวแต่ในวันนี้มาเลเซียอาจจะมองในมิติอื่นๆเช่น มิติความสัมพันธ์ระระหว่างทางผู้นำประเทศ ที่จะทำให้มาลเลเซีย เป็นมีดิเอเตอรต่อไปในการพูดคุยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์กระทบต่อมาเลเซีย”อับดุลฆอนีกล่าว และ กล่าวอีกว่า ฝ่ายผู้นำของไทยก็ควรเปลี่ยนด้วย เพราะจากการประเมินยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีก และคนในพื้นที่ก็จะเห็นสันติภาพที่มีความพยายามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

จากการให้สัมภาษณ์ของรองนายกฝ่ายความมั่นคง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่ากระบวนการพูดคุยจะยังคงสานต่อ ถึงแม้ว่ามาเลเซียมีรัฐบาลใหม่ก็ตาม เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศตลอดมา

โดย อาบูมูฮัมมัดฟาตอน แปลเรียบเรียงโดย ตูแวดานียา มือรีงิง จ.ปัตตานี 

 131 total views,  4 views today

You may have missed