มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ประธานเครือข่าย35 องค์กรมุสลิมต่อต้าน กัญชา หนุน นายกรัฐมนตรี เศรษฐา “นำกัญชาเป็นยาเสพติด”

แชร์เลย

ประธานเครือข่าย35 องค์กรมุสลิมต่อต้าน กัญชา หนุน นายกรัฐมนตรี เศรษฐา “นำกัญชาเป็นยาเสพติด”
อับดุลสุโก ดินอะ :รายงาน
11 พฤษภาคม 2567 ณ มัสยิดบ้านเหนือ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธาน เครือข่ายเครือข่าย คัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกันหลักศิลรรรม หรือ

35 องค์กรมุสลิม ที่เคยขับเคลื่อนเคยคัด กัญชา ก่อนหน้านี้ ได้ ออกมาสนับสนุน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่จะนำกัญชาเป็นยาเสพติดอีกครั้ง โดยท่าน ให้ทัศนะว่า

“กัญชาเป็นยาเสพติด
สังคมอยู่รอด​ ถ้าคนยอมรับความจริง” และสะท้อนหลักการและเหตุผลว่า

“สมมติว่าไม่มีงานวิจัยรองรับ​ เพื่อพิสูจน์ว่ากัญชามีสารที่เป็นอันตรายต่อประสาทและทำให้เกิดการเสพติด​ ความจริงทางสังคมที่เราต่างประจักษ์กันอยู่ก็คือคนที่ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการจนถึงขั้นเสพติดมีอยู่จริงมีอยู่ในทุกชุมชนและมีจำนวนมากกว่าคนที่ใช้เพื่อการเยียวยารักษาโรคหลายเท่าตัว การมีอยู่ของคนที่เสพกัญชาซึ่งมักจะลามไปถึงสารเสพติดตัวอื่น​ ๆ​ ด้วย​ สร้างความเดือดร้อนแก่คนในชุมชนมากกว่าการสร้างประโยชน์โพชผล​ จนแม้แต่คนในครอบครัวของผู้เสพเองก็หนีไม่พ้นความเดือดร้อน​ ความเดือดร้อนที่หนักหนาสาหัสก็คือพ่อแม่ที่เสพติดกัญชาหรือยาเสพติดอื่น​ ๆ​ ไม่สามารถสร้างครอบครัวที่มั่นคงเข้มแข็งได้​ ไม่สามารถเป็นเบ้าหลอมให้ลูก​ ๆ​ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้​ และส่วนใหญ่ครอบครัวเหล่านี้มักจบลงด้วยการหย่าร้างแยกทางซึ่งที่สุดผู้รับผลกรรมมากที่สุดก็คือเด็ก​ ๆ​ ที่ต้องเคว้งคว้าง​ ขาดความอบอุ่นที่พึงได้รับจากผู้ให้กำเนิด​ ก่อเกิดวังวนที่เด็ก​ ๆ​ เหล่านี้กลายเป็นผู้สร้างปัญหาต่อสังคมต่อไปเมื่อพวกเขาเติบใหญ่ขึ้น​ ขณะที่สังคมซึ่งกำลังเดินสู่ภาวะชราภาพต้องการคนรุ่นใหม่ที่ใสใจสุขภาพและรับผิดชอบต่อคนรอบข้างอย่างเต็มที่แต่การทำให้กัญชาเป็นสิ่งที่หามาเสพได้ง่าย​ ๆ​ จะทำให้เราเดินสู่ความสูงวัยแบบวังเวงเหว่ว้าและแฝงด้วยอันตรายทุกหย่อมหญ้าด้วย

การปลดกัญชาจากสารเสพติด​ สะท้อนว่าผู้มีอำนาจมองข้ามความจริงที่ดำรงอยู่และบิดเบือนความจริงนั้นเพียงเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าที่ตนอยากได้อยากมี โดยไม่คำนึงว่าประเทศชาติจะต้องประสบกับภัยอะไรบ้างในอนาคต ข้าพเจ้าจึงขอสนับสนุนแนวคิดของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา​ ทวีสิน​ที่ดำริจะนำกัญชากลับสู่บัญชีรายชื่อสารเสพติดอีกครั้ง​ แนวคิดนี้อาจเผชิญอุปสรรคจากกลุ่มคนที่หาประโยชน์จากการปล่อยให้มีการเสพกัญชาอย่างแพร่หลายบ้าง​ แต่ขอให้ท่านได้มุ่งมั่นทำตามที่ตั้งใจโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคเหล่านั้น​ เพราะประโยชน์ของชาติต้องมาก่อน​ ชาติที่ผู้คนต้อองรักษาสติสัมปชัญญะไว้ให้แข็งแรง​ มิใช่ชาติที่ผู้คนถูกยาเสพติดบ่อนเบียนสติปัญญาจนง่อยเปลี้ย เป็นภาระให้คนชราดูแลส่งเสียไปจนตาย”

รายสมาชิก35 องค์กรเครือข่าย (เคยคัดกัญชา)ในเครือข่าย คัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกันหลักศิลรรรมมีดังนี้ 1. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(ฝ่ายวิชาการ) 2. องค์กร “เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน” 3. มัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4. มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล 5. สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (ส.น.ท.) 6. สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) 7. สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข 8. สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฎอนี 9. ศูนย์ดะวะห์ตับลีฆ จังหวัดสตูล 10.กองทุนสวัสดิการบัยตุลมาล จังหวัดสตูล 11. กลุ่มวัยรุ่น เจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล 12. มัสยิดกำบัง จังหวัดสตูล 13. มูลนิธิดารุลอินฟากเพื่อกำพร้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14. มัสยิดสามช่องใต้ จ.ฟังงา 15. โรงเรียนประทีปศาสตร์ ปอเนาะบ้านตาล จังหวัดนครศรีธรรมราช 16. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี 17. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 18. มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศล 19. สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ 20. มูลนิธิคนช่วยตน 21. มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา 22. มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ 23. มูลนิธิเพื่อการศึกษาดารลนาอีม 24. สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี 25. มูลนิธิมุสลิมรักษ์ความสะอาด 26. สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 27. ชมรมมุสลิมะบำบัง จังหวัดสตูล 28. ชมรมมุสลิมะห์และเยาวชนจังหวัดสตูล 29. ชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดสตูล 30 .ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจงรักสัตย์ วิทยา ปัตตานี 31. สมาพันธ์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัs แห่งประเทศไทย 32. ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จังหวัดสงขลา 33. กลุ่มนักเรียนพลังบริสุทธิ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 34. สมาคมวาดิลไนล์ 35. เครือข่ายมัสยิดและองค์กรอิสลามจังหวัดยะลา(JABIM)

 68,195 total views,  9 views today

You may have missed