พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

สมาคมกีฬานราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชน มอบเงินสนับสนุนเตรียมแข่งเยาวชนกีฬาแห่งชาติ สู่ชัยชนะสร้างความเป็นเลิศ และหนุนเสริมซอฟเพาเวอร์ด้านกีฬาเป็นสื่อ

แชร์เลย

กองบรรณาธิการ..

คณะบอร์ดสมาคมกีฬานราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชน มอบเงินสนับสนุนเตรียมแข่งเยาวชนกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาสู่ชัยชนะสร้างความเป็นเลิศ และหนุนเสริมซอฟเพาเวอร์ด้านกีฬาเป็นสื่อ
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส และกรรมการผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางเข้าเยี่ยมดูการฝึกซ้อม และให้กำลังใจ เยาวชนนักกีฬาและครูฝึกสอน 8 ชนิดกีฬา ที่อยู่ระหว่างการเก็บตัวและฝึกซ้อม เพื่อให้ส่งนักกีฬา เข้าแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 นี้ สำหรับชนิดกีฬาที่ได้รับเงินสนับสนุน มวยไทย สำหรับ ชมรมกีฬา ที่ได้การสนับสนุน ประกอบด้วย กีฬามวยไทย มวยสากลสมัครเล่น วูซู แบตมินตัน เทควันโด ฮอกกี้ เพาะกาย เป็นต้น

ด้านนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การลงพื้นที่ของผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง เป้าหมายวัตถุประสงค์ คือ การเยี่ยมชม การฝึกซ้อมและเก็บตัว เพื่อรับทราบปัญหาและความพร้อม ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา อนึ่งคือ การให้กำลังใจให้ครูฝึกและนักกีฬาดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้ สอบถามพูดคุยกับนักกีฬา และมอบเงินสนับสนุน ให้นักกีฬา ทั้ง 8 ชนิดกีฬา ที่จะสร้างความเข็มแข็ง แข่งขันเพื่อชนะ เพื่อสร้างชื่อเสียง ในนามตัวแทนนักกีฬาจังหวัดนราธิวาสและชื่อเสียงให้สมาคมกีฬา ชมรมกีฬาในสังกัด อีกทั้งเพื่อตัวนักกีฬาเอง ที่จะก้าวไปเป็นนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และเป็นเส้นทางสู่อาชีพได้ในอนาคต


นอกจากนั้น กีฬายังเป็นสื่อ ที่จะเชื่อมคนทุกเพศทุกวัย ให้รักกีฬา รักออกกำลังกาย เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพลานมัย ร่างกายทีดี ของทุกคน และยังสามารถเป็นกิจกรรมที่จะ เชื่อมความรัก สามัคคี เป็นหนึ่งเดียว โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ด้วย และ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ได้นำการกีฬา เป็นซอฟเพาเวอร์ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถ ของประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศ โดยนำการกีฬาป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิต ประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” โดยรัฐบาล กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทบ การท่องเที่ยวกีฬา ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ หนุนเสริมทางด้านการเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โดยใช้ด้านกีฬาดังกล่าว เป็นซอพเพาเวอร์ นั่นเอง

 7,260 total views,  2 views today