มิถุนายน 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ทำไมไม่ควรเรียก “ราชวงศ์มองโกล” ที่ปกครองอินเดีย ว่าราชวงศ์ “โมกุล”

แชร์เลย

ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด

การใช้คำว่า “โมกุล” แทนคำว่า “มองโกล” เป็น “การตาม” “การเชื่อแบบงมงายไร้เหตุผล” ต่อนักวิชาการฝรั่งตะวันตก เพราะชาติพันธุ์หนึ่งๆ ไม่เปลี่ยนแปลงตามการนับถือศาสนา เพราะเจตนารมณ์ของนักวิชาการฝรั่งตะวันตก ชัดเจนว่าต้องการแยกระหว่างมองโกล ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามกับมองโกลที่นับถือศาสนาเดิม

ผลของการแยกนี้ทำให้สังคมมุสลิมทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ฉุกคิด ไม่เป็นจุดสนใจให้ศึกษาค้นคว้า และไม่รู้ว่า มองโกลที่เผาทำลายอาณาจักรอับบาซียะฮ์จนล่มสลาย กลับมาศิโรราบต่อความยิ่งใหญ่แห่งอิสลาม ที่ต่อมาภายหลังลูกหลานกลับมานับถือศาสนาอิสลาม นำโดยบัรกัต ข่าน – เบอร์เกอ ข่าน – ผู้เป็นเหลนของเชงกิส ข่าน และเผยแผ่ศาสนาอิสลามไปทั่วเขตปกครองทั้งสี่ของมองโกล และยังสถาปนารัฐอิสลามขึ้นในยุโรป ในนามราชวงศโกลเด้นฮอร์ด ที่ครั้งหนึ่งเคยมีเมืองหลวงศูนย์การปกครองที่เมืองซาราตอฟ รัสเซีย และเคยทำให้กรุงมอสโกว์เป็นส่วนหนึ่งของโลกมุสลิมมาแล้ว ตลอดจนสถาปนารัฐอิสลามขึ้นในอินเดีย ที่ถูกบิดเบือนเป็นราชวงศ์ “โมกุล”

ด้วยเหตุนี้เองนักวิชาการมุสลิมในโลกอาหรับจึงเรียกว่า “ราชวงศ์มองโกล” ไม่ใช่ “ราชวงศ์โมกุล”

การใช้คำว่า “ราชวงศ์โมกุล” ตามตะวันตก แทนคำว่า “ราชวงศ์มองโกล” จึงเป็นการกระทำที่ผิดพลาด เพราะ

1) เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการทำลายความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลาม ทำลายความภาคภูมิใจในรัศมีแห่งอิสลามที่สามารถเปลี่ยนชาวมองโกลผู้ทำลายให้กลายมาเป็นผู้สร้างสรรค์ ส่งเสริมศาสนาอิสลาม

2) ละเลยการศึกษาบทบาทของ “บัรกัต ข่าน หรือ เบอร์เกอ ข่าน” ประมุขของหนึ่งในสี่เขตปกครองของมองโกล บรรพบุรุษมุสลิมผู้ยิ่งใหญ่ที่มีผลงานการเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปยังเขตปกครองของมองโกลทั้งสี่

3) ละเลยการศึกษาบทบาทของกลุ่มซูฟีที่เป็นแกนหลักในการเผยแพร่อิสลามในเขตปกครองของมองโกล

4) และอื่นๆมากมาย อีกหลายเหตุผล….

การใช้คำว่า “ราชวงศ์โมกุล” แทนคำว่า “ราชวงศ์มองโกล” ตามก้นตะวันตก จึงไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง

 11,035 total views,  4 views today