ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

รอง ผวจ.นราฯ ประชุม ศบค.จว. เคาะ เร่งฉีดวัคซีน เป้า 70 % เชิงรุก ATK เจอเชื้อ ci ทันที

แชร์เลย

อาลีฟ มามะ รายงาน

วันนี้ ( 12 ต.ค.64 ) ที่ห้องประชุมพระนราภิบาลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 41 / 2564 โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

ในที่ประชุมนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รายงานภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งจากกราฟรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ป่วยรายใหม่และสะสม ตั้งแต่วัน 1 เมษายน -11 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้จำนวน 473 ราย ผู้ป่วยสะสมจำนวน 29,854 ราย

โดยอำเภอที่พบผู้ป่วยโควิด-19 มากที่สุด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอยี่งอ ส่วนช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงอายุ 31-40 ปี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า ได้มีการทบทวนมาตรการเก่า เพื่อวางแผนมาตรการใหม่ ยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ลุกลาม โดยตั้งนโยบายดูแลโควิด-19 ของจังหวัดนราธิวาส 4 เป้าหมาย 1 .ป้องกันคลัสเตอร์ใหญ่ 2.ใส่ใจป่วยหนัก 3.พิทักษ์ประชาชน 4 .คลายล๊อคดาวน์ โดยเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน เร่งตรวจ ATK เชิงรุกในพื้นที่ เมื่อพบผู้ติดเชื้อฯ ส่งตัวเข้า CI (สถานที่แยกกักกันตัวผู้ป่วยโควิด-19 )ชุมชนทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในครัวเรือน

พร้อมเน้นย้ำว่า ทางสาธารณสุขอำเภอและอำเภอมีหน้าที่ดำเนินการจัดหาประชาชนมาฉีดวัคซีน ส่วนโรงพยาบาลจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายจะต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นอกจากนี้มีการรายงานหมู่บ้านสีเขียว ในพื้นที่ อ.ตากใบ ในพื้นที่บ้านพร่อน บางขุนทอง นานาค โฆษิต เกาะสะท้อน อ.รือเสาะ พื้นที่ บ้านเรียง รือเสาะออก อ.ศรีสาคร พื้นที่บ้านกาหลง อ.แว้ง บ้านแม่ดง เอราวัณ อ.สุคิริน พื้นที่บ้านภูเขาทอง ร่มไทร อ.สุไหงโก-ลก พื้นที่บ้านปูโยะ และ อ.จะแนะ ในพื้นที่บ้านผดุงมาตร และมีการหารือการปิดพื้นที่เป้าหมายในบางอำเภอที่พบผู้ป่วยสูง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ด้วย

และมีการหารือในมาตรการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการจัดการประเพณีทอดกฐิน ปี 2564 รวมถึงการเพิ่มสถานที่กักกันตัว/โรงพยาบาลสนาม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียบบาเจาะ (เพิ่มเติมผู้ป่วยหญิง จำนวน 150 เตียง) ส่วนสถานที่แยกกักกันตัวผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชน (CI) ที่ สนง.สาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี หลังเก่า จำนวน 50 เตียง


ทางด้านนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเน้นย้ำ ทุกฝ่ายบูรณาการทำงานร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนสัมพันธ์เน้นย้ำไปยังประชาชนการ์ดอย่าตก ปฎิบัติตาม มาตรการ DMHTTA ของกระทรวงสาธารณสุข เคร่งครัด

 9,025 total views,  94 views today

You may have missed