ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เอกอัครทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย และคณะ เยือนพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาดูงานสินค้า OTOP ของดีชายแดนใต้

แชร์เลย

 ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ อาคารอำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ H.E. Haji Ismail Hai Abd Manap เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย และคณะ โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นายสุทน มานะสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ศอ.บต.  นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศบาลนครยะลา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย และคณะ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานสินค้า OTOP  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร กล่าวว่า จากการที่ประเทศบรูไนได้มีหนังสือมายังสถาบันรัชต์ภาคย์ประเทศไทย โดยขอความร่วมมือในการเยี่ยมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาการผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ที่ประเทศไทยได้มีการดำเนินการจนสำเร็จและได้รับความนิยม  เนื่องจากประเทศบรูไนกำลังมีการพัฒนาสินค้าในระดับ  One Village, One Product  หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยอยู่ในระหว่างเริ่มกระบวนการทางการผลิต ซึ่งทางคณะผู้แทนจากประเทศบรูไนจะศึกษาประเภทของสินค้า OTOP  รวมถึงลักษณะรูปแบบ, กระบวนการผลิต, การบรรจุภัณฑ์, รูปแบบการตลาดและการรองรับสินค้าในพื้นที่ว่ามีการดำเนินการอย่างไร  จากการได้เยี่ยมชมพบว่าทางคณะมีความสนใจ และประทับใจในสินค้าหลายชนิด ซึ่งการมาของคณะฯ ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างสองประเทศ    อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของประเทศบรูไนในการนำความรู้สู่การพัฒนาประเทศต่อไป  ทั้งนี้ทางคณะทูตฯ ได้เสนอให้ ศอ.บต. นำสินค้าไปจัดแสดงที่ประเทศบรูไน เพื่อเป็นการนำเสนอถึงวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทางการผลิต  รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต  เนื่องจากลักษณะและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันของสองประเทศ  จึงเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันสินค้าจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต. ได้นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตผ้าบาติก ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ชื่อดังของจังหวัดยะลา รวมถึงเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกวาง ฟาร์มเลี้ยงแพะ และเยี่ยมชมศูนย์การเพาะเห็ดนางฟ้าของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างมาก โดยมีความสนใจในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการส่งออกสินค้า รวมถึงการรับองค์ความรู้จากเกษตรกรที่ชำนาญสู่การปรับรูปแบบการผลิตของประเทศบรูไน อีกทั้งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการเปิดตลาดสินค้าสู่ประเทศอาเซียนในอนาคตต่อไป

…………………………………………………………………….

อับดุลฮาดี เจ๊ะยอ  SPMCNEWS จ.ยะลา รายงาน (เขียนวันที่ 5 เม.ย.ุ61)

 258 total views,  4 views today

You may have missed