พฤษภาคม 20, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

2 หนังสือสำคัญสะท้อน ความสำคัญเครือข่ายภาคประชาชนติดตามโควิดสงขลา

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ทำหนังสือตอบรับสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลาร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนติดตามโควิดสงขลาที่ขอให้ภาคประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาโควิดสงขลา(ตามหนังสือแนบ)ซึ่งสะท้อนความสำคัญของประชาชนหากไม่หยุดนิ่งในการทำงานเชิงรุกสำหรับประเด็นสาธารณะในกรอบของกฎหมาย(ที่รัฐรวมศูนย์อำนาจ) 
หลังจากนั้นวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 20:30 น. ตัวแทนคณะทำงานดังกล่าวได้ประชุมทาง zoom
ซึ่งสามารถสรุปการประชุม Covid Songkhla Watch ดังนี้

1. นัดคุยกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.) ถามถึงความคืบหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำเนื้อหาในจดหมายของทางเครือข่ายมอบหมายให้ สสจ. ดำเนินการต่อ
โดยการนำของนายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค และจะรอฟังผลการพูดคุยระหว่างสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลากับผู้ว่าฯ ก่อน
แต่หากนัดหมายพูดคุยดังกล่าวช้าเกินไป ทางเครือข่ายฯ จะประสาน สสจ. เพื่อให้ทันก่อนครบกำหนด 28 วัน นับจากวันเริ่มปิดโรงงาน

2. ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดต่อ รับรู้ว่าเครือข่ายฯ จับตาอยู่ ขณะเดียวกันก็ทำให้สาธารณะรับรู้การจับตาของเราไปด้วยโดย
2.1 เครือข่ายฯ จะแถลงการณ์ หรือชี้แจงความคืบหน้าของการทำงานเป็นระยะๆ
2.2 สื่อสารสาธารณะโดยทำให้เห็นว่าชุมชนให้ความร่วมมือเต็มที่แล้ว เช่น นำภาพการประกอบศาสนกิจของชุมชนสามารถในการจัดการตนเองภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 ที่เข้มงวด
2.3 ทำหนังสือขอบคุณผู้ว่าฯ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากข้อเรียกร้องของเครือข่าย

2.4 ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เปลี่ยนแปลงคำสั่งทำให้พี่น้องมุสลิมละหมาดวันศุกร์ได้ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19

3. จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นให้สาธารณะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา Covid-19 ของจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีที่หลากหลายเช่น zoom หรือ Live สด โดยจะปรึกษารายละเอียดการดำเนินการกันอีกครั้ง
4. อื่นๆ

หมายเหตุอ่านข่าวย้อนหลังใน
1. #ภาคประชาชนจี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแก้ปัญหาโควิดอย่างมีส่วนร่วม “เริ่มที่โรงงาน”รายงานโดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ http://spmcnews.com/?p=40717
2. #ภาคประชาชน อีกปัจจัย(สำคัญ)แก้ปัญหาโควิดในพื้นที่/อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ เรียบเรียง http://spmcnews.com/?p=40873

 5,933 total views,  2 views today

You may have missed