ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับ มูลนิธิเด็กกำพร้า “สันติวิทยา” สานฝันเด็กจนจบ “ปวช” รวมทั้งอาหารและที่พัก ช่วงรอมฎอน

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน


มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าบ้านสันติวิทย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายใต้ การดูแลของดร.มังโสด หมะเต๊ะ มีความตั้งใจพัฒนาการศึกษาเด็กกำพร้า จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากอนุบาล ถึงจบ ปวช. บูรณาการกับการศึกษาศาสนา เพื่อสามารถปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา มีอาหารสามมื้อให้รับประทานทุกวัน รวมทั้งเดือนรอมฎอน มีเสื้อผ้า ที่จำเป็นใช้ มีทีพักอาศัยให้อยู่ มีครูพี่เลี้ยงดูแลตลอด 24 ชม.รวมทั้งฝึกเด็กเหล่านี้ลงพื้นที่ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน

ท่านมังโสด หมะเตะได้เล่าให้ผู้เขียนว่า “ก่อนหน้านี้หลายปีท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทย์ จัดกการศึกษาการกุศลกับเด็กในพื้นที่ตั้งแต่ระดับ อนุบาล1- ประถมศึกษาปีที่ 6 วันหนึ่งทราบข่าวว่าเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากเป็นเด็กกำพร้าอันเนื่องมาจากผลกระทบไฟใต้ตลอด 10 กว่าปี เด็กเหล่านี้ขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะขาดเสาหลัก อันเนื่องมาจากตัวเองทำงานด้านนี้อยู่แล้วจึงมีแนวคิด ว่าน่าจะนำเด็กๆเหล่านี้มาช่วยดูแล ให้การศึกษาในโรงเรียนตัวเองที่จัดการศึกษาเรียนฟรีอย่างคุณภาพอยู่แล้วเพียงแต่ต้องเหนื่อยเพิ่มหาสถานที่ให้เขาอยู่ประจำ อาหารเพิ่มขึ้นอีกสองมื้อ เช้าและเย็นในขณะที่เที่ยงได้งบอาหารฟรีจากรัฐบาลอยู่ ตอนแรกนำมาไม่กี่คน ตอนหลังมีการบอกต่อ มีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นจวบจนปัจจุบัน เพื่อต่ออาชีพ ให้กับเด็กๆเหล่านี้ หรือคนที่จบม.3 ที่เป็นเด็กกำพร้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากอยากเรียนสายอาชีพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีผู้ปกครองจึงเปิด โรงเรียนสายอาชีพอีกโรงเรียน ชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทยาสงขลา”

จึงจัดตั้งเป็นมูลนิธิร่วมกับญาติๆ เพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ในนามมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าบ้านสันติวิทย์ กิจกรรมหลัก็จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล- ประถมศึกษาปีที่6 เรียนหลักสูตรปฐมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการกับวิชาวิถีมุสลิม ช่วงตอนเย็น กลางคืน และวันหยุดก็จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อัลกุรอาน ศาสนา ทักษะชีวิตและอาชีพเพื่อเด็กออกไปแล้วจะสามารนำความรู้ไปต่อยอด ในช่วงวันสำคัญของชาติ ก็จะจัดกิจกรรมให้ไม่ว่า จะวันเด็ก วันชาติ วันสำคัญทางศาสนา ช่วงปิดภาคเรียน ก็จะจัดค่าย ภาษาต่างประเทศและอื่นๆ หากมีองค์กรภายนอกจัดกิจกรรมก็จะนำเด็กไปร่วมกิกรรมภายนอก ในหลายครั้งองค์กรการกุศลจากมาเลเซีย ก็จัดคารวานช่วยเหลือ เช่นนำเสื้อพา อาหาร และเงินมามอบเป็นบางช่วง ทุกปีก็จะจัดกิจกรรมละศีลอด หมู่ให้กับเด็กๆเหล่านี้ ปีนี้รอมฎอนก็ยังเลี้ยงอาหาร 2มื้อ
ละศีลอด ข้าวสะโฮร์เหมือนทุกปี อนึ่ง วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เราจัดกจกรรมต้อนรับวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี โดยมอบเงินทุนการศึกษา และตัดชุดใหม่ให้เด็กใส่กันในวันฉลอง ในช่วงวันสำคัญของชาติ ก็มีการกิจกรรมให้ไม่ว่า จะวันเด็ก วันชาติ วันสำคัญทางศาสนา ช่วงปิดภาคเรียน ก็จะจัดค่าย ภาษาต่างประเทศและอื่นๆ หากมีองค์กรภายนอกจัดกิจกรรมก็จะนำเด็กไปร่วมกิกรรมภายนอก ในหลายครั้งองค์กรการกุศลจากมาเลเซีย ก็จัดคารวานช่วยเหลือ เช่นนำเสื้อพา อาหาร และเงินมามอบเป็นบางช่วง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา ด้วยการบริจาค เท่าที่ศรัทธาได้ที่ข้าพเจ้านายมังโสด หมะเตะ โทรศัพท์098-018-8993 หรือเชิญบริจาคได้ที่บัญชีมูลนิธิ ธนาคาร กรุงไทย หมายเลข 868-0-16059-8 สุดท้ายนี้ขอแจ้งว่าหาก พบเห็นเด็กกำพร้าด้อยโอกาส มูลนิธิรับดูแลให้เรียนจนจบ ปวช เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี ตามที่อยู่เบอร์ติดต่อข้างต้น
หมายเหตุ

ดูแนะนำองค์กรและองค์กรต่างๆจัดกิจกรรมให้ดูเพิ่มเติมใน

  1. https://youtu.be/xtsYaoawPuM
  2. https://youtu.be/–auFRBzIJs
  3. https://youtu.be/wo_6bLPr40I
  4. https://youtu.be/DcM9d2ihyNM

5.https://fb.watch/4-znXknzTJ/

 11,196 total views,  2 views today

You may have missed