วันจันทร์ , พฤศจิกายน 30 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ปัตตานี รัฐมนตรีช่วยเกษตรเปิดงานครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสหกรณ์กรอิสลาม

ปัตตานี รัฐมนตรีช่วยเกษตรเปิดงานครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสหกรณ์กรอิสลาม

ทีมข่าว ปัตตานี รายงาน..


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 ต.ค. 63 ที่สำนักงานสหกรณ์อิสลามปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสหกรณ์กรอิสลามปัตตานี จำกัด พร้อม แสดงความยินดีและเป็นกำลังใจ ให้คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งสหกรณ์อิสลามปัตตานีจำกัด เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินงานด้วยความสามัคคีความเอื้ออาทรต่อกัน ความตั้งใจจริงของคณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ สามารถทำให้เกิดความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยรักษาระดับราคาสินค้าและบริการ ช่วยเหลือสมาชิกและสังคม และรักษาคงไว้ซึ่งเงินซากาต สำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม อีกทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม อีกทั้งเป็นสหกรณ์แบบอย่างที่เน้นหลักซารีอะฮ์ สู่ธุรกิจเครือข่าย และมุ่งสู่สากลอย่างมั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก และเป็นที่พึ่งของสังคม โดยภายในงาน ประธานในพิธีได้มอบโล่ที่ระลึกงานครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสหกรณ์กรอิสลามปัตตานี จำกัด ให้กับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับ สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จ.ปัตตานี จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2530 เป็นสหกรณ์ ที่ดำเนินในรูปแบบธุรกิจอิสลาม แห่งแรกในประเทศไทย เดิมชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานีจำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 57,128 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทุนการดำเนินงาน 1,072 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก ช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น โดยนำ หลักการของศาสนาอิสลาม บูรณาการกับหลักการสหกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่เป็นไปตามหลักศาสนา ทั้งนี้สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพของสมาชิก ผ่านรูปแบบสินเชื่อต่างๆ สหกรณ์ยังมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกผ่านระบบซากาตให้แก่บุคคลตามที่ศาสนากำหนด เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพรวมทั้งยังช่วยเหลือสังคมและชุมชนผ่าน ทุนสาธารณประโยชน์ ของสหกรณ์เพื่อเป็นการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด เป็นองค์กรนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการธุรกรรม ทางการเงินที่ปลอดดอกเบี้ย เพื่อส่งเสริมการออมและดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดกับหลักของศาสนา เป็นแหล่งระดมทุน และกระจายทุนเพื่อการประกอบอาชีพ และเป็นสถาบันการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และรูปแบบของธุรกิจที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา

 

About Oxegen

Check Also

ศอ.บต.ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในทุกมิติ

ทีมข่าวเฉพาะกิจ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *