วันอังคาร , กุมภาพันธ์ 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / “รองไกรศร” เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

“รองไกรศร” เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ  ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และ       สื่อออนไลน์เพื่อชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บัณฑิตอาสาเป็นงานที่พัฒนาและรับผิดชอบดูแลพื้นที่หมู่บ้านค่อนข้างมาก การพัฒนาศักยภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นและวันนี้กระบวนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์มีกระบวนการที่ก้าวหน้ามากขึ้น เรามีโจทย์ใหม่เพิ่มขึ้น การที่เราจะเดินหน้าขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหมายถึงยุคของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์ หัวใจสำคัญคือการพัฒนา กระบวนการสื่อสารปัจจุบันเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ที่สำคัญที่สุดคือผู้กระจายข่าวสารต้องมีองค์ความรู้ มีแหล่งที่มา เมื่อบัณฑิตอาสาได้เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้แล้วเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาฯด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนในครั้งนี้จึงมีความสำคัญและเป็นก้าวแรกในการขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไป

ดร.ศิริวิตญ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้าน ศอ.บต. กล่าวว่า ประธานบัณฑิตอาสาฯระดับอำเภอเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างองค์กรความรู้ทั้งในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยาจึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น เพื่อให้บัณฑิตอาสาฯและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อชุมชน เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อชุมชน รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประธานเครือข่ายบัณฑิตอาสาฯ ระดับอำเภอ จากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. จำนวน 8 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีประสบการณ์เป็นมืออาชีพและเป็นนักสื่อสารมวลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับคณะวิทยากรโรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาให้ความรู้ ตลอดระยะเวลาการอบรม และมีกิจกรรมการ       ทัศนศึกษาดูงานในเขตอำเภอหาดใหญ่ เพื่อประกอบการอบรมให้มีความสมบูรณ์ตามหลักสูตรการอบรมด้วย

SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

19 ก.พ. 62 พิธีแห่องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ลุยน้ำในงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

19 ก.พ. 62 พิธี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *