Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การเมือง / สับแม่ทัพใหญ่สภาผู้แทน “ทวี สอดส่อง ส.ส.ใหม่ สานต่อวันนอร์”

สับแม่ทัพใหญ่สภาผู้แทน “ทวี สอดส่อง ส.ส.ใหม่ สานต่อวันนอร์”

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

วันที่ 11 ก.ย. 2563 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ท่านวันนอร์) หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้ลาออก จาก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติ โดยให้เหตุผลว่าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพซึ่งจะทำให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแทน เนื่องจากเป็นผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ของพรรคประชาชาติ

.
จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะส่งผลให้ท่านให้เป็นแม่ทัพใหญ่ในเวทีสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องอาหารโรงแรมรีเจนท์ กทม.ผู้เขียนได้มีโอกาสสอบถามท่านสองประเด็นใหญ่(พบปะกับตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา)
หนึ่ง ความท้าทายในสภากับการเมืองท้องถิ่น

ท่านทวีให้ทัศนะว่า
“ไม่ใช่ง่ายจะสามารถทำได้อย่างท่าน อาจารย์ ไม่ได้เป็นแค่หัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมพรรคประชาชาติในสภา ผมคิดว่าท่านเป็นครูผู้ให้กับ ส.ส.ที่เป็นฝ่ายค้านทุกท่าน สร้างมาตรฐานสูง
แต่ผมหวังว่าจะทำหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกหน้าที่ทั้งส.ส. กรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด การที่ท่านอาจารย์วันนอร์ได้ลาออกจาก ส.ส. บอกตรงๆ ว่าผมไม่เคยพูดกับอาจารย์ในเรื่องนี้เลย ผมคิดว่าท่าน เท่าที่สัมผัสทั้งในสภาและนอกสภา เวลา ส.ส.มีปัญหาก็จะมาปรึกษาท่านอาจารย์ แม้แต่ส.ส.พรรครัฐบาลด้วย ส่วนใหญ่ก็จะให้ความเคารพและท่านเป็นตัวอย่างที่ดี ความเป็นจริงพรรคประชาชาติเราไม่ยึดติดที่ตัวบุคคล แต่พรรคเราโชคดี พระเจ้าประทานพร ที่ได้หลอมรวมผู้มีอุดมการณ์ และเราก็ต้องการจะทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของพรรคประชาชาติ เราจะได้ร่วมมือกันทำงานทั้งในสภาและนอกสภา โดยพรรคประชาชาติจะเข้มแข็งขึ้น ตามเจตนารมณ์ที่จะสร้างพรรคตามอุดมการณ์ที่ได้ประกาศเอาไว้”
สำหรับเสียงเรียกร้องการแก้
รัฐธรรมนูญ 2560 ท่านมองว่า “
รธน 2560 เป็นที่มาของการประท้วงนอกสภาตอนนี้ เพราะ มีความ “ไม่พอดี” และ “ไม่สมดุล” ทั้งในด้านโครงสร้างอำนาจ กลไก และมาตราการในการจัดสรรแบ่งปัน อำนาจ ผลประโยชน์ ทรัพยากร และความยุติธรรม หลายประการ ทั้งมีที่มาของ รธน. ที่เกิดจากผู้ทำการปฏิวัติรัฐประหาร กระบวนการยกร่างจัดทำขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและถูกครอบงำ แม้จะอ้างว่ามีการลงประชามติรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่เป็นการประชามติที่ประชาชนไม่เห็นด้วยขาดเสรีภาพ เกิดความขัดแย้งและไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย”
สำหรับการเมืองท้องถิ่นท่านทวี กล่าวว่า “ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีองค์กรต่างๆ เยอะมาก แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ ทำไมไม่ส่งให้ท้องถิ่นดูแล เช่น ในเรื่องการศึกษาพื้นฐาน เรื่องสาธารณสุข เรื่องผู้สูงอายุ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน อันนี้คือตัวอย่าง”

ต้องยอมรับว่าท่านคืออดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ที่คนชายแดนภาคใต้ยอมรับมากที่สุด ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ท่านมีวิสัยทัศน์มากๆ
โดยสะท้อนแนวคิดการเมืองท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาและตามที่คนพื้นที่ต้องการได้เพียงแต่อุดมการณ์และวิสัยทัศน์นี้จะไม่บรรลุผลหากคนของพรรคประชาชาติมิสามารถชนะการเมืองท้องถิ่นแบบเบ็ดเสร็จในจังหวัดชายแดนภาคใต้”แต่โจทย์ของท่านทวีจะนำพรรคประชาชาติชนะในสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นชายแดนใต้ครั้งหน้าให้ได้ก่อน
สอง ความขัดแย้งโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรม
สำหรับความขัดแย้งโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรม
ซึ่งผู้เขียนได้เรียนให้ท่านทราบว่า

ในส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันสอนศาสนาอิสลามในอำเภอจะนะ ซึ่งมีผู้เรียนประมาณ 20,000 คน ผู้นำศาสนา ครูศาสนาและสามัญ ประมาณ 2,000 คน นอกจากความขัดแย้งของคนในพื้นที่แล้ว สมาคมโรงเรียนเอกชนในส่วนของอำเภอจะนะกำลังกังวลผลกระทบของสถานศึกษา บุคคากร และผู้เรียน วิถีวัฒนธรรมอิสลามอันดีงาม ซึ่งยังมิได้รับการประเมินรวมทั้งมิสามารถประเมินตีค่าเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (intangible) อย่างรอบด้าน”
ในฐานะท่านเคยเป็นอดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)และศอ.บต.เป็นจำเลยคนจะนะและสังคม ได้กรุณาให้ทัศนะต่อเรื่องนี้ว่า

“คนจะนะคือกุญแจการแก้ปัญหาและสามารถร่วมพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางนำ้ ปลายนำ้ ชื่อก็บอกแล้วว่า อุตสาหกรรม “กรรม”ตัวท้ายจะกลับไปสู่ประชาชนคนพื้นที่ท้ายสุด ดังนั้นท่านเห็นด้วยในทางการเมืองในการเปิดพื้นที่กลาง และใช้ช่องทางกฎหมาย และรัฐสภาหาทางออกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่านยินดีที่จะให้คนจะนะโดยเฉพาะสมาคม หรือเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ปรึกษาหารือว่ามีช่องทางใดทางรัฐสภา ทางกรรมาธิการหาทางออกให้คนพื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด”
อนึ่งสำหรับเรื่องจะนะเมืองอุตสาหกรรมนั้นพรรคประชาชาติยังเดินตามหลังพรรคก้าวไกลที่เขาตั้ง

คณะทำงานพรรคอนาคตใหม่(เดิม)จังหวัดสงขลา เริ่มลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็น เรื่องแนวทางการลงพื้นที่หาข้อมูลกับประชาชน กรณี โครงการ จะนะเมืองอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี2562 จนถึงปัจจุบัน กล่าวคือหลังจากคุณพิธา​ ลิ้มเจริญรัตน์​ มอบหมายให้ทีมอนาคตใหม่สงขลา​(เดิม)ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงของชาวบ้านหลังจาก รับเรื่องร้องเรียนของชาวจะนะ จังหวัดสงขลา(กลุ่มหนึ่ง)ต่อเรื่องนี้

ล่าสุด กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพรรคก้าวไกลเป็นประธานกมธ.ชี้ชัด ว่า “ศอ.บต.” นำงบประมาณประจำไปจัดเวที 11 ก.ค.2563 ดันโครงการนี้ เพื่อต้องการเปลี่ยนสีผังเมืองแบบคลุมเครือ ทำผิดทั้งรัฐธรรมนูญปี’60 และขัดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ยันประชาชนไม่ได้ประโยชน์ ส่อเอื้อแต่ “ทีพีไอ” ยักษ์ใหญ่พลังงานและปิโตรเคมี
ความเป็นจริงไม่เพียงพรรคก้าวไกล
อย่างเดียวที่ต้องลงมาพื้นที่แต่ผู้มีอำนาจจากทุกพรรค แล้ว.ส.ในพื้นที่ก็ต้องทำเวทีนี้ด้วย อย่าปล่อยฝ่ายหนุนจากรัฐหรือกลุ่มฝ่ายค้านอย่างเดียวทำเวทีเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหา ความขัดแย้งที่อาจจะมากกว่า โครงการใหญ่ในอดีต ทั้งโรงแยกเเก๊ซและโรงไฟฟ้าเดิม
ซึ่งความเป็นจริงโครงการใหญ่ๆของรัฐไม่ว่าทำที่ไหนควรทำเวทีก่อนหน้านี้ ดังนั้นจากบทสนทนากับท่านทวีครั้งนี้ คนจะนะก็ฝากท่านทวีและพรรคประชาชาติอีกทางหนึ่งด้วย

About Oxegen

Check Also

กกต.ยะลา เร่งอบรมวิทยากรอำเภอเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

อับดุลหาดี เจ๊ะ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *