Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การเมือง / กกต.ยะลา เร่งอบรมวิทยากรอำเภอเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

กกต.ยะลา เร่งอบรมวิทยากรอำเภอเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา  รายงาน..

(30 ก.ย. 63)  เวลา 09.00 น.ที่ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ได้จัดอบรมวิทยากรอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ของจังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด

นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรอำเภอเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 69 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรอำเภอ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฝึกปฏิบัติการ ไปถ่ายทอดให้แก่ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยได้ดำเนินการผ่านรูปแบบของการอบรม 2 รูปแบบ ได้แก่รูปแบบที่ 1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รูปแบบที่ 2 การฝึกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง การบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน รายงานผลคะแนน และดำเนินการภายหลังการนับคะแนน การจัดทำและตรวจสอบแบบพิมพ์ ซึ่งคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ วิทยากรอำเภอ จะมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในการจัดอบรมให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอำเภอ โดยเน้นการบรรยายประกอบสื่อ และสาธิตให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง จะดำเนินเมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

About Oxegen

Check Also

มาเลเซียพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 869 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด ด่านพรมแดนเบตง เพิ่มมาตรการคัดกรองเข้มงวด

BETONG news ราย …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *