Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ประชาสัมพันธ์ / ส.ปชส.ปัตตานี จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่โคกโพธิ์ เยี่ยมชมโครงการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

ส.ปชส.ปัตตานี จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่โคกโพธิ์ เยี่ยมชมโครงการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

ตูแวดานียา มือรีงิง รายงาน..


ปัตตานี เมื่อวนที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ได้นำคณะสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวนกว่า 20 คน เดินทางลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านทรายขาว ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านทรายขาวออก และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาย หมู่ที่ 6 บ้านลำอาน พื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมโครงการฯ ที่รัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และปลัดอำเภอร่วมให้ข้อมูล
นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี (ส.ปชส.ปัตตานี) ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน “กิจกรรมสื่อมวลชนปัตตานีสัญจร สร้างการรับรู้ความเข้าใจประชาชน” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
“เราต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาล ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดสรรผ่านการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการทั่วประเทศทั้ง 18 เขต ๆ ละ 50 ล้านบาท รวม 900 ล้านบาท” นายวิชิต กล่าว


นายอาดัม บาเหมบูงา ผญ.หมู่ 4 ต.ทรายขาวกล่าวว่า ถนนสายนี้เป็นงบประมาณปี 62 โดใช้งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
“ถนนสายนี้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านหมู่ 4 ต.ทรายขาวเท่านั้นที่ใช้ มีชาวบ้านในตำบลช้างให้ตก เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน ที่สำคัญคือถนนสายนี้คนไทยทั้งประเทศได้ใช้กัน เพราะหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านพหุวัฒนธรรม นักท่องเทียวจากทั่วสารทิศมาเที่ยว มาเรียนรู้วิถีชุมชน เรามาโฮมสเตร์ และมีสวนผลไม้หลากหลายชนิดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ” นายอาดัม บาเหมบูงา ผญ.หมู่ 4 กล่าว


สำหรับในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดปัตตานี ได้รับงบประมาณจำนวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมสามารถนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้สะดวก 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้นบ้านทรายขาวออก เพื่อให้สามารถชะลอน้ำในฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้งได้ และ 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาย หมู่ที่ 6 บ้านลำอาน ตำบลทรายขาว เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ซึ่งทุกโครงการบรรลุตามเป้าหมายสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนได้ฝากขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ทำให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างน่าพอใจ

About Oxegen

Check Also

“วันรพี” พระบิดากฏหมายไทย ผู้วางรากฐานกฏหมายและศาลไทย

           R …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *