มิถุนายน 27, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

มุสลิมชายแดนภาคใต้ เสนอเลื่อนวันเกณฑ์ทหารเพราะตรงวันสำคัญศาสนา(อีด )

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน


ตามที่รัฐกำหนดวันคัดเลือกทหาร หรือเกณฑ์ทหารใหม่จากเดิมเดือนเมษายนเป็น ช่วง ปลายเดือนกรกฎาคมนั้นจะตรงกับวันสำคัญทางศาสนา คือวันตรุษอีดิ้ลอฎฮา ประมาณ 30 หรือ 31 กรกฎาคม 2563
(โปรดดู https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/125698)
จากประกาศดังกล่าวทำให้คนมุสลิมชายแดนภาคใต้(อาจจะมุสลิมทั้งระเทศ)เริ่มไม่เห็นด้วยและหากเป็นไปได้ควรเปลี่ยนและเลื่อนเป็นวันอื่นๆ มิฉะนั้นจะทำให้รัฐถูกมองไมาสอดคล้องศาสตร์พระราชทานอันเป็นนโยบายหลัก “เข้าใจ เข้า ถึงพัฒนา”ทั้งๆที่รัฐเองก็กำหนดให้ตรุษอิดิ้ลอัฎฮาเป็นวันหยุดราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วมาหลายปี

“การเกณฑ์ทหารที่ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆเพราะโควิด แต่ดันเลื่อนมาชนกับวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม สะท้อนถึงความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ ความไม่เข้าถึง และความไม่พัฒนาของกองทัพ” นี่เป็นข้อความหนึ่งในโลกโซเชี่ยลที่อาจทำให้รัฐเสียหายโดยไม่เจตนาก็ได้ซึ่งรัฐยังมีเวลารีบเปลี่ยนเปลี่ยนวันเวลาที่เหมาะสมกว่าด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับนโยบาย
ความเป็นจริงถ้าเป็นมุสลิมช่วงนี้ก็จะทำฮัจญ์ในขณะที่คนที่อยู่ในประเทศจะมีการทำกิจกรรมศาสนา ประมาณ 5 วัน 9 -13 ซุลฮิจญะห์ซึ่งปีนี้จะตรงกับ 29 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2563
(โปรดดูบทความผู้เขียนในเรื่องนี้ใน
https://prachatai.com/journal/2012/10/43352)

 1,214 total views,  2 views today

You may have missed